Zabytkowe freski w kościele św. Marii Magdaleny w Koziegłowach

Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Koziegłowach został wzniesiony na miejscu starej drewnianej świątyni około 1440 roku. Zachowało się po niej prezbiterium, do którego dobudowano nawę w stylu barokowym w XVII wieku.

Zabytkowy kościół z upływem czasu potrzebuje specjalnej troski oraz kontroli ze strony konserwatora. Dlatego w latach 1973-1977 zostały przeprowadzone prace renowacyjne, podczas których przypadkiem zostały odkryte unikalne średniowieczne malowidła. Mówi proboszcz parafii ks. Robert Nemś:

– Najcenniejsze w kościele są właśnie freski, które pochodzą z 1470 roku. Zostały one prawdopodobnie namalowane przez nieznanych autorów, tuż po bitwie pod Grunwaldem. Jest to również najstarsza część prezbiterium. Z upływem czasu zostały zasłonięte i czekały na stosowny moment, kiedy zostaną odkryte – to dokonało się w 1973 roku.

Ich renowacja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy został przeprowadzony tuż po odkryciu historycznych malowideł i obejmował odnowienie oraz zabezpieczenie części fresków:

– Pozostała część czekała na drugi etap prac, które zostały rozpoczęte tuż po moim przybyciu do parafii, czyli w 2015 roku. Obecnie możemy już podziwiać całość fresków, oczywiście na tyle, na ile pozwolił konserwator, jeśli chodzi o uzupełnienie poszczególnych elementów malowideł. Trzy z nich są niekompletne, zarysowane zostały tylko kontury. Na więcej już nie dostaliśmy zgody konserwatora.

Freski cieszą oczy mieszkańców i odwiedzających kościół św. Marii Magdaleny w Koziegłowach. Jednak, żeby zapobiec ich niszczeniu oraz ochronić przed wilgocią, która im nie sprzyja, niezbędne jest zastosowanie specjalnych zabiegów:

– Największym wrogiem fresków jest wilgoć, która w znacznym stopniu przyczyniła się do ich destrukcji. W ubiegłym roku zakończone zostały prace renowacyjne, które miały zabezpieczyć kościół przed nadmierną wilgocią: zostały uszczelnione fundamenty i założono odpowiednie kule grawitacyjne, których zadaniem jest doprowadzenie wilgotności w ciągu trzech lat do takiego poziomu, który będzie bezpieczny dla fresków. Aktualnie jesteśmy po roku działania tych elementów zabezpieczających i na obecnym etapie po przeprowadzonych w sierpniu badaniach poziom wilgotności ścian zmniejszył się o 50%.

Dzięki ostatnim pracom renowacyjnym wygląd fresków jest bliski oryginałowi. Za ich pomocą w prezbiterium kościoła św. Marii Magdaleny w Koziegłowach jest przedstawiona historia Jezusa Chrystusa od uroczystego wjazdu do Jerozolimy aż po Zesłanie Ducha Św.
Jednak to nie jedyne historyczne elementy świątyni. Można również podziwiać krzyż związany ze słynną bitwą pod Grunwaldem:

– Z Koziegłów pochodził rycerz Krystyn I, który dowodził 42. chorągwią w bitwie pod Grunwaldem. Kiedy szczęśliwie powrócił z tej bitwy, ufundował krzyż Chrystusa, który teraz wisi w bocznym ołtarzu przypominającym to wydarzenie. Ten krzyż również jest perełką historyczną upamiętniającą czasy późnego średniowiecza.

W nawie bocznej kościoła znajdują się również dwie drewniane figury Matki Bożej i Jana Chrzciciela, które pochodzą ze szkoły Wita Stwosza. Obok świątyni usytuowane są dwie krypty, w których umieszczone zostały kości ludzkie pochodzące prawdopodobnie z cmentarzyska, które znajdowało się wokół dawnego kościoła przy ul. Świętokrzyskiej. Przy jego przenoszeniu szczątki ludzkie ulokowano w pustych kryptach.

AK