Zadbaj o to, czym oddychasz

Współczesny świat boryka się z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Od kilku lat służby w naszym mieście kontrolują piece domowe oraz kotłownie w tzw. „walce ze smogiem” przypatrując się, czy mieszkańcy spalają właściwe paliwo.

O posumowaniu 2018 roku mówi rzecznik Straży Miejskiej, Artur Kucharski:

W 2018 roku częstochowscy strażnicy miejscy na terenie miasta przeprowadzili ok. 1945 kontroli posesji. Podczas działań priorytetem strażników miejskich było zwracanie uwagi na ewentualne przypadki spalania odpadów komunalnych w domowych piecach. Podczas przeprowadzonych kontroli strażnicy miejscy ujawnili ok. 358 przypadków spalania śmieci. 189 osób zostało ukaranych mandatami. Wobec 167 osób, szczególnie samotnych lub w trudnej sytuacji materialnej strażnicy miejscy zastosowali pouczenia. Wobec 2 sprawców spalania śmieci wszczęto postępowania zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Częstochowie. W 2018 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymali 3180 zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarką odpadami. Część zgłoszeń pochodziła jednak od mieszkańców sąsiednich gmin. Częstochowska Straż Miejska może kontrolować tylko posesje na terenie Częstochowy. W sąsiednich gminach zgłoszenia dotyczące spalania śmieci w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów czy służb działających na terenie tych gmin.

Spalanie śmieci w domowych piecach przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i powstania tzw. smogu. Strażnicy Miejscy prowadzą liczne działania, mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie:

Od wielu lat prowadzimy takie działania, głównie na prelekcjach w szkołach i przedszkolach, czy też na spotkaniach Rady Dzielnic, czy z seniorami. Za pośrednictwem mediów od wielu lat apelujemy i dajemy komunikaty medialne – na naszej stronie znajdują się filmiki, plakaty, instrukcje. Na naszej stronie internetowej znajduje się także aktualny tzw. licznik zanieczyszczenia powietrza – dodaje Artur Kucharski.

Zmiana źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, wymiana starego pieca na kocioł klasy 5, palenie opałem dobrej jakości – to tylko niektóre sposoby na przyczynienie się do poprawy jakości powietrza.

KF