Zagłosuj na przyjazne miejsce

„Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” to dwa konkursy, w których mogą uczestniczyć częstochowskie placówki użyteczności publicznej. Jest to kolejna inicjatywa, dzięki której częstochowianie mogą docenić miejsca, w których klient jest najważniejszy. Konkursy mają celu promocję miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Częstochowy.
Nagroda przyznawana jest w formie Certyfikatu z tytułem „Miejsce Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnością” i „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, w 5 kategoriach:
I kategoria – urzędy,
II kategoria – miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
III kategoria – obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
IV kategoria – placówki oświatowe,
V kategoria – placówki służby zdrowia.
Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta.
Komisja oceniająca zgłoszenia szczególną uwagę będzie zwracała na to, czy oceniana placówka posiada pokój matki z dzieckiem, kącik do zabawy, możliwość wjazdu wózkiem, optymalną temperaturę w obiekcie dla dziecka, przyjazne nastawienie pracowników czy stanowiska obsługi lub kasy z pierwszeństwem dla niepełnosprawnych lub rodziców z dziećmi.
Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać do 6 listopada 2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

ZD