Zajęcia na uczelniach wyłącznie w trybie zdalnym

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia na wszystkich uczelniach w Polsce zostały zawieszone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że instytucje zostaną całkowicie zamknięte – pracownicy nadal mogą prowadzić badania naukowe, a administracja wciąż ma funkcjonować.

Sytuacja ta dotyczy m.in. częstochowskich uczelni. Rzecznik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Marek Makowski, podkreśla jednak, że zajęcia dla studentów mają być nadal prowadzone w formie zdalnej.

– Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkie zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie zostały zawieszone na okres od 12 marca do 25 marca. W tym czasie uczelnia, w tym administracja, będzie w stopniu maksymalnym pracowała zdalnie. Pozwala to pracownikom wypełniać swoje obowiązki dydaktyczne, a studentom i doktorantom kształcić się. Wypożyczalnia uniwersyteckiej biblioteki działa zgodnie z planem, natomiast czytelnia biblioteki, zgodnie z komunikatem, jest zamknięta.

Podobny sposób prowadzenia zajęć wprowadziła również Politechnika Częstochowska. Jak mówi jeden z pracowników, wykładowcy mogą realizować program m.in. w formie e-learningowej.

– Pan Rektor Politechniki Częstochowskiej wydał zarządzenie, dotyczące przeciwdziałaniu koronawirusowi, w związku z czym zawieszone zostały wszystkie zajęcia. Aby jednak uniknąć opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne zajęcia takimi, które są prowadzone zdalnie. W związku z tym dostępne mamy platformy e-learningowe, a także inne formy komunikacji ze studentami, dzięki którym program ten może być realizowany.

W ramach zdalnego prowadzenia zajęć dostępne są metody, takie jak poczta systemu USOSweb, poczta wewnętrzna oraz komunikatory elektroniczne. W przypadku poszczególnych zajęć albo całych przedmiotów, w których wprowadzenie form i metod kształcenia na odległość nie jest możliwe, np. laboratoria i praktyki, kierownicy jednostek prowadzących działalność dydaktyczną zostali zobowiązani do realizacji zajęć w stosownej do obecnej sytuacji formie.

MSI