Zakaz parkowania przy ul. Ogrodowej

Wraz z przebudową ul. Józefa Piłsudskiego zmieniło się miejsce postoju autobusów miejskich i podmiejskich. Zostało ono przeniesione na ul. Ogrodową, przy Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Do tej pory znajdował się tam wytyczony parking dla samochodów osobowych, który ze względu na obecność autobusów został zawieszony.

Wyraźne oznaczenia na jezdni informują mieszkańców o tym, że parkować już tam nie wolno. Jednak część częstochowian oraz kierowców spoza miasta ten zakaz ignoruje, parkując w niedozwolonym miejscu i tym samym utrudniając funkcjonowanie ruchu drogowego. Mówi Artur Kucharski, główny specjalista ds. komunikacji Straży Miejskiej w Częstochowie:

Na terenie Częstochowy są miejsca, gdzie można parkować, ale są też miejsca, gdzie obowiązuje taki zakaz. Jednym z takich zakazów jest objęta ul. Ogrodowa, dlatego wszyscy kierowcy, którzy parkują w tym rejonie, muszą się liczyć z tym, że poniosą odpowiednie konsekwencje prawne. Może to być pouczenie, mandat lub też blokada założona na koło. Dlatego apelujemy do kierowców z Częstochowy oraz gości w naszym mieście, żeby stosowali się do oznaczeń, a to może zapobiec przykrym konsekwencjom.

Dlatego nie bądźmy zaskoczeni, gdy znajdziemy przy swoim samochodzie blokadę lub mandat, jeśli nie zastosujemy się do obowiązujących oznaczeń o zakazie parkowania.

AK/ foto BNO