Zarabiaj studiując — nowe kierunki w UJD

30 maja rozpoczęła się rekrutacja do Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W tym roku na absolwentów szkół średnich czeka sporo nowości. Uczelnia oferuje ok. 40 kierunków studiów, a od roku akademickiego 2019/2020 nauka będzie również możliwa w systemie dualnym na dwóch takich kierunkach z 64 istniejących w całej Polsce. Kierunki te powstały w oparciu o badania rynku i jego zapotrzebowań.

„Studia dualne” to określenie, które zastosowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego — mówiła na konferencji prasowej 10 czerwca dr hab. Grażyna Rygał — profesor UJD i prorektor do spraw studenckich.

Polegają one na połączeniu kształcenia teoretycznego z praktycznym. Uczelnia podpisuje umowę z konkretnym przedsiębiorcą, który oferuje, że zatrudni u siebie studentów danego kierunku w ramach płatnych praktyk. Tak więc student w czasie studiów zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz otrzymuje wynagrodzenie. Proporcje są zbliżone. Jeden semestr odbywa się na uczelni, a drugi na praktyce. Z reguły pracodawca, u którego student odbywał praktykę zatrudnia go potem na stałe — wyjaśniała prorektor.

O profitach dla studentów i pracodawców mówiła również dr Małgorzata Niemiec-Knaś.

Student studiów dualnych otrzymuje co miesiąc najniższą krajową. W przypadku studiów licencjackich przez 9 miesięcy w roku, a na studiach inżynierskich przez cały rok. Ponadto przedsiębiorcy, którzy podpisali umowę z uczelnią prowadzą zajęcia praktyczne i również otrzymują z tego programu pieniądze, więc korzyść jest obustronna — tłumaczyła dr Niemiec-Knaś.

Nowo powstałe kierunki w systemie dualnym to „język niemiecki w obrocie gospodarczym” — studia licencjackie oraz „innowacyjne technologie i nowoczesne materiały” — studia inżynierskie. W ramach tego pierwszego przewidziane są praktyki w firmie ZF TRW obejmujące między innymi naukę języka biznesowego. Natomiast katalog pracodawców, u których odbywają się praktyki w ramach kierunku „innowacyjne technologie i nowoczesne materiały” podał dr inż. Marcin Sosnowski.

Lista naszych partnerów z przemysłu jest bardzo szeroka. Najważniejszymi z nich są: Chirmed z Rudnik, firma produkująca narzędzia chirurgiczne na potrzeby rynku na całym świecie; częstochowska firma Wulkan S.A. produkująca elementy do samochodów Porsche, BMW czy Renault oraz powiązana z nią spółka Lawa posiadająca w swojej ofercie obrabiarki cyfrowe; Bocar z Korwinowa budująca zabudowy do bojowych wozów strażackich oraz globalna korporacja ANSYS, dostawca informatycznych rozwiązań inżynierskich — wyliczał dr inż. Sosnowski.

Warto zaznaczyć, że studia dualne zostają uruchomione dzięki projektowi europejskiemu, który w przyszłości może się już nie powtórzyć, więc warto skorzystać z tej oferty.

Ponadto w Uniwersytecie im. Jana Długosza prowadzone są studia w języku angielskim na kierunkach chemia i fizyka. Od nowego roku akademickiego pojawi się kierunek — „muzyka w przestrzeni publicznej”. Poszerzy się również oferta jednolitych studiów magisterskich — oprócz istniejących prawa i fizjoterapii w tym systemie będzie można studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz pedagogikę specjalną. Pełna oferta edukacyjna dostępna jest na stronie internetowej uczelni.

DC