Zjednoczeni w modlitwie – nieszpory ekumeniczne w Wyższym Seminarium Duchownym

W ramach przeżywanego w Kościele katolickim Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w środę, 23 stycznia w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odprawione zostały nieszpory ekumeniczne. Nabożeństwu przewodniczył ks. dr Jarosław Grabowski, kierownik Referatu Dialogu Ekumenicznego, Międzyreligijnego i z Niewierzącymi, działającego w Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

W rozmowie z Radiem Fiat ks. dr Jarosław Grabowski podkreślił, że chrześcijanie, pomimo różnic, są wspólnotą. – Przeżywany tydzień ekumeniczny zawsze uświadamia nam prawdę, że więcej nas łączy niż dzieli. Łączy nas przede wszystkim modlitwa. Tutaj w Seminarium zgromadziliśmy się przy jednym ołtarzu, pod tym samym krzyżem, odmawialiśmy wspólnie modlitwę „Ojcze nasz”, by uświadomić sobie, że kiedy my, chrześcijanie, mamy spotykać się, jeśli nie na modlitwie. To jest znak rozpoznawczy. Powinniśmy nie tylko walczyć o sprawiedliwość, ale właśnie razem modlić się, aby dawać świadectwo o Chrystusie.

Fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów odczytał proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Adam Glajcar, który wygłosił także homilię. Nawiązał w niej m.in do nawrócenia Szawła. – Szaweł zrozumiał, że na drodze pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem na pierwszym miejscu musi być Jezus Chrystus. To św. Paweł pyta: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem, pomostem łączącym Boga z człowiekiem. Nie ma innego! Jesteśmy tego pewni? Tutaj potrzeba pewności, która jest wiarą. W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy”. Wiara nie jest żadnym uczuciem, przeżyciem, ludzkim osiągnięciem – jak niektórzy dzisiaj uważają! Wiary nie kupimy w sklepie czy na targowisku. Wiary nie wygramy w karty czy w totolotka! Wiara jest wielkim, Bożym darem, jest darem Bożego Ducha, który On rodzi w naszych sercach!

POSŁUCHAJ HOMILII

Wyjątkowy wydźwięk w kontekście ekumenizmu miała modlitwa „Ojcze nasz”. Przed jej odśpiewaniem przewodniczący nieszporom ks. dr Jarosław Grabowski wygłosił krótkie słowa wprowadzenia. – Modlitwa zawsze łączy wyznawców Chrystusa. Są takie miejsca, znaki i wydarzenia, które nam lepiej to uświadamiają. Znaki rozpoznawcze nas, wierzących, to krzyż i właśnie modlitwa Pańska, tak bardzo ważna. Dlatego śpiewając „Ojcze nasz”, módlmy się szczególnie za tych, którzy jeszcze nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć, że od ekumenizmu nie ma odwrotu, że ekumenizm jest podstawową drogą Kościoła, bo my wypełniamy wolę naszego Zbawiciela, dlatego też tu jesteśmy.

Przed błogosławieństwem ks. dr Jarosław Grabowski odpowiedział na często zadawane mu pytanie: kiedy nastąpi zjednoczenie chrześcijan? – Św. Jan Paweł II w encyklice „Ut unum sint” napisał: „Tam, gdzie chrześcijanie modlą się razem, tam ten cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się coraz bliższy”. Odpowiedź jest więc następująca: zawsze, kiedy modlimy się razem jako wyznawcy Chrystusa różnych denominacji, stanowimy jedno.

Na zakończenie duchowni reprezentujący różne wspólnoty udzielili wspólnie błogosławieństwa Aaronowego. Byli to: ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz prawosławnej parafii Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie, ks. Krzysztof Góral, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie i ks. Szczepan Rycharski, kustosz katedry Matki Bożej Królowej Apostołów Kościoła polskokatolickiego w Częstochowie.

Ks. Adam Glajcar, w rozmowie z Radiem Fiat, powiedział, że takie nabożeństwo to ogromny krok w stronę jedności chrześcijan. – Te kroki są czynione. Ekumenia żyje i rozwija się w naszych domach, często w rodzinach mieszanych wyznaniowo. Rodziny o różnych denominacjach odwiedzają się, są ze sobą w dobie kryzysu, krzyża, cierpienia, ale także w dobie radości. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest naszym obowiązkiem, bo stanowi wypełnienie testamentu Chrystusa. Cytowałem też dzisiaj w homilii fragment Jego modlitwy Arcykapłańskiej: „Ojcze, chcę, aby byli jedno”. To jest rozkaz. Tego chce Chrystus.

W nieszporach ekumenicznych uczestniczył także rektor WSD w Częstochowie ks. dr Grzegorz Szumera, siostry brygidki, przedstawiciele parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie oraz uczniowie częstochowskiego Niższego Seminarium Duchownego.

Maciej Orman