Zmiany przepisów dotyczące e-papierosów i e-palaczy

e_papieros

Palacze e-papierosów muszą mieć się na baczności. Rząd przyjął projekt ustawy, która zrównuje e-palaczy z palaczami tradycyjnych papierosów. Ten sam projekt zakazuje sprzedaży elektronicznych papierosów oraz uzupełniających pojemników z płynem nikotynowym osobom poniżej 18. roku życia. Działania zaostrzające przepisy związane są z dostosowaniem polskiego prawa do wchodzącej w życie 20 maja br. dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej wyrobów tytoniowych.
W praktyce oznacza to, że nieletni nie będą mogli zakupić jakichkolwiek produktów związanych z tytoniem. Ponadto e-palacze będą zmuszeni do stosowania się do zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych.
– Mając na uwadze ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych strażnicy miejscy kontrolują miejsca wskazane w ustawie, gdzie nie można palić papierosów czy też wyrobów tytoniowych. Takimi miejscami są między innymi przystanki komunikacji miejskiej, placówki edukacyjne – głównie szkoły, bo do szkół jesteśmy często wzywani przez dyrektorów i pedagogów szkolnych. W trakcie 2015 roku straż miejska w Częstochowie podjęła 1446 interwencji, z czego 1072 osoby pouczono, nałożono 368 mandatów oraz skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu – mówi Artur Kucharski z częstochowskiej straży miejskiej.
Za nieprzestrzeganie zakazu palenia grozi kara w postaci mandatu. Sprzedawcy udostępniający wyroby nikotynowe młodocianym muszą również liczyć się z karami finansowymi do 500 zł. Takie mandaty mogą nałożyć funkcjonariusze policji, straży miejskiej i Inspekcji Handlowej.

KK

źródło: foto: commons.wikimedia.pl

Tagged with