Zmiany w budżecie Częstochowy nieuniknione

9 sierpnia odbyła się XV nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

Dotyczyła ona m.in. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz podjęcia uchwały dotyczącej zmiany w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Jednak sprawą, która wzbudziła najwięcej emocji wśród uczestników sesji, był temat zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Częstochowy. Mówi Paweł Ruksza, radny Prawa i Sprawiedliwości:

– Sprawa dotyczy znacznie szerszego zakresu tematów, niż to jest w projekcie ustawy przewidziane. Kilka dni temu mieliśmy konferencje, podczas której prezydent miasta oskarża rząd, że budżet miasta będzie o 125 mln zł uboższy. Z jakiego powodu? Głównie z powodu obniżenia podatków mieszkańcom całego kraju. Jestem ogromnie zdziwiony bo pierwszy raz rząd podatki obniża zamiast zwiększać. A pan prezydent narzeka, że nie ma tych pieniędzy w budżecie.

Skutkuje to zmianami w budżecie miasta Częstochowy, z którego zostały wyłączone wcześniej zaplanowane inwestycje, m.in. takie jak: budowa linii tramwajowej na Parkitkę, budowa ul. Złotej z odwodnieniem, budowa drogi gminnej od ul. Połanieckiej do węzła DK-1 z A-1 czy wyłączenie z planu świątecznej iluminacji na placu Biegańskiego:

– W tym projekcie uchwały mamy cięcia inwestycji, więc nie dość, że miasto przeznaczyło tylko 195 mln zł na inwestycje, to teraz będziemy skreślali kolejne z nich z listy do wykonania. Zgody na to nie może być bo my jako miasto nie rozwijamy się.

Dodatkowym punktem wprowadzonym podczas obrad do planu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta było ustosunkowanie się do sytuacji ISD Huty Częstochowa. Radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali powołanie komisji infrastruktury z członkami Huty w celu bliższego zapoznania się z panującą sytuacją, co umożliwiłby ewentualną pomoc przedsiębiorstwu.

AK