Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów

[zdjęcie aktualności]

W związku z wprowadzeniem poniedziałku 12 listopada 2018 r. jako dnia ustawowo wolnego, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne zmuszone było uzgodnić z firmą zajmującą się wywozem odpadów stosowne zmiany w harmonogramie.

W związku z wprowadzeniem 12.11.2018 r. jako dnia wolnego CzPK informuje, iż:

1) Firmy posiadające kontenery 2,5 m3, 5 m3, 7 m3 i większe, których harmonogram odbioru wypada dnia 12.11.2018 r., zostaną obsłużone 13.11.2018 r.

2) Wysoka zabudowa – wiaty śmietnikowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych będą obsługiwane 10.11.2018 r., a potem 14.11.2018 r.

3) Firmy posiadające pojemniki o rozmiarach 120, 240, 1100 l itp.,mające według harmonogramu odbiór 12.11.2018 r., będą obsługiwane w następujący sposób:
a)  dla firm posiadających częstotliwość 2x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x w miesiącu będzie to środa 14.11.2018 r.
b)  dla firm posiadających częstotliwość powyżej 8x na miesiąc (9, 10, 11, 12x… w miesiącu) – będzie to sobota 10.11.2018 r.

4)  Dzielnice: Północ, Tysiąclecie, Grabówka – będą obsługiwane w wyznaczonym wcześniej terminie 12.11.2018 r. w zakresie odbioru szkła (w niskiej zabudowie).

5) Wiaty śmietnikowe – odbiór odpadów selektywnie zbieranych (plastik, szkło, makulatura) będzie realizowany w następujący sposób:
a) dzwony 2,5 m3 TWORZYWA I MAKULATURA – dzielnice: Błeszno, Ostatni Grosz, Raków, Wrzosowiak zostaną obsłużone 12.11.2018 r. – zgodnie z wyznaczonym wcześniej terminem;
b) pojemniki 1100 l – TWORZYWA I MAKULATURA- TOPSZOK w dzielnicach: Błeszno, Ostatni Grosz, Raków, Wrzosowiak zostaną obsłużone 12.11.2018 r. – zgodnie z wyznaczonym wcześniej terminem.

6) Kontenery na odpady biodegradowalne (zielone) TOPSZOZ, których termin odbioru wypadał na 12.11, będą opróżniane 13.11.2018 r. (wtorek) i są to – wg wykazu:

– Mirów: ul. Mirowska pomiędzy Ogródkami Relax i Gwarek

– Mirów: ul. Mirowska/ Mstowska/ Turystyczna

– Mirów: ul. Morenowa 9

– Raków: ul. Okrzei/ Limanowskiego

– Stare Miasto: działki – ul. Rejtana

– Stare Miasto: park Piastów

– Zawodzie: ul. Bratnia koło ROD

– Zawodzie: ul. Jutowa przy Ogródkach Działkowych

– Zawodzie: ul. Kaczorowska/ Kopcowa

– Zawodzie: ul. Złota/ Legionów

– Zawodzie: ul. Żeromskiego (obok rur)

– Zawodzie: ul. Podwale/ Szpakowa

źródło: www.czestochowa.pl