Zmiany w ordynacji wyborczej

Zmiany w ordynacji wyborczej, jakie zostały wprowadzone przez Sejm w grudniu 2017 roku, weszły w życie z końcem stycznia bieżącego roku. Znowelizowane przepisy obowiązywać będą już w najbliższych, jesiennych wyborach samorządowych.
– Duże zmiany weszły w kodeksie wyborczym 31 stycznia – wyjaśnia Tomasz Doruchowski, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. – Będziemy rzeczywiście odczuwać te zmiany. Takie podstawowe to przezroczysta urna, chociaż te urny tak naprawdę są już stosowane od połowy roku 2016, podwójne komisje wyborcze, no i oczywiście kamery, dzięki którym będzie możliwość transmisji z lokalu wyborczego.
Zmiany obejmują również kwestie bardziej istotne, na przykład ilość i skład komisji wyborczych prowadzących i nadzorujących przebieg głosowań. W ordynacji wyborczej pojawiła się także nowa funkcja, urzędnik wyborczy.
Jak zapewnia dyrektor Tomasz Doruchowski, mimo że zmiany jakie wprowadził ustawodawca wymagają dłuższych przygotowań, Państwowa Komisja Wyborcza będzie w pełni przygotowana do najbliższych wyborów.

ZD