Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Poważne zmiany w kodeksie ruchu drogowego wprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 czerwca, zaostrzają kary jakie można otrzymać za niektóre z wykroczeń drogowych. Oprócz zaostrzenia kar wydłużeniu ulega czas, po którym następuje przedawnienie wykroczeń, w przypadku których zostało wszczęte postępowanie.
Według nowelizacji kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafiałby do więzienia minimum na 2 lata (do tej pory było to 9 miesięcy). Świadoma ucieczka przed pościgiem policji będzie przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowca, który prowadziłby pojazd mimo orzeczonego przez sąd zakazu, trafi do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności do 3 lat. Kierowca, który prowadziłby pojazd mimo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, otrzyma zaś sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wykroczenia w komunikacji mają się przedawniać po trzech latach od chwili popełnienia czynu, a nie – jak do tej pory – po dwóch. Nowelizacja kodeksu drogowego utrudnia również tak zwane kasowanie punktów karnych. Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczył ich dopuszczalną normę będzie kierowany na szkolenie. Dopiero po jego ukończeniu będą one kasowane.

ZD