Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizowanego projektu poszukuje osób chętnych do udziału w szkoleniach i warsztatach. Poszukiwane są osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, osoby zmagające się z bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, trudną sytuacją życiową. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych i bezpłatnych kursach zawodowych oraz warsztatach, dzięki którym mogą poprawić swoje kompetencje i zwiększyć szanse polepszenie swojej sytuacji życiowej.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 13.

ZD