Znieważyli policjantów na służbie – usłyszeli wyrok

Zakończył się proces oskarżonych Joanny B., oraz Roberta R. w sprawie o przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy na służbie. Chodzi o sytuację z 7 maja 2017 roku, kiedy to mundurowi próbowali wylegitymować rodziców przechodzących wraz z dziećmi przez ruchliwą jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Policjanci byli znieważani oraz zmuszani do zaprzestania czynności służbowych. Całość została nagrana przez oskarżonych i udostępniona w sieci, co stanowiło późniejszy materiał dowodowy w sprawie.

– Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał oskarżonych za winnych popełnienia dwóch czynów. Za pierwszy wymierzył każdemu z oskarżonych karę 8 miesięcy pozbawienia wolności wraz z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godz. miesięcznie. Za drugi czyn zarządzono karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godz. miesięcznie – przybliżył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Sąd wymierzył karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

– Ponadto, sąd zobowiązał oskarżonych do przeproszenia funkcjonariuszy policji i nałożył na każdego z winnych nawiązki po 1000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Oprócz tego sąd zasądził wynagrodzenie dla oskarżycieli posiłkowych z tytułu zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie – dodał sędzia.

Wyrok zapadł 12 listopada i nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo apelacji.

BNO