Żołnierze z pomocą w walce z koronawirusem

Wojsko angażuje się w kolejne zadania w ramach wspierania służb sanitarno-epidemiologicznych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęli pobieranie wymazów na obecność COVID-19.

Jako pierwsi zadania takie realizują żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej – poinformował rzecznik dowództwa WOT ppłk Marek Pietrzak.

– Mamy 30 2-osobowe zespoły, które są przydzielone do poszczególnych powiatów. Każdy z takich zespołów może pobrać ok. 20 wymazów dziennie. Wymazy mogą być pobierane w systemie stacjonarnym, na bazie czegoś w rodzaju namiotowego miasteczka oraz w miejscu odbywania kwarantanny.

Ze względów bezpieczeństwa żołnierze pobierający wymazy są ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawiczki. W zespołach mogą pracować tylko odpowiednio przeszkolone osoby.

– Do pobierania wymazów delegujemy ratowników medycznych, którzy muszą ukończyć specjalistyczny kurs, prowadzony przez albo Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej z Modlina, albo powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Żołnierze OT w działania pomagające walczyć z epidemią koronawirusa są zaangażowani od początku marca. Wspierają między innymi Straż Graniczną w działaniach na zamkniętych z powodu pandemii granicach, współpracują ze służbami medycznymi, opieką społeczną i Caritas Polska.

Pod opieką terytorialsów znajduje się obecnie około tysiąca kombatantów i ich rodzin. Żołnierze dostarczają im żywność i leki. Terytorialsi angażują się również w honorowe oddawanie krwi oraz obsługują darmową infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób, które źle znoszą kwarantannę lub izolację. Z pomocy takiej skorzystało do tej pory ponad 1600 osób.

Źródło: IAR

Fot.: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej