Zostań policjantem

Praca w służbach mundurowych cieszy się coraz większym powodzeniem wśród młodych ludzi. Doceniają oni prestiż i uznanie jakie mundurowi mają w społeczeństwie. Dużo kandydatów zgłasza się miedzy innymi do pracy w policji, również w garnizonie częstochowskim:
– Decyzją Komendanta Głównego Policji, jeszcze w 2017 roku na Śląsku zwiększone zostały limity przyjęć do Policji – mówi Marta Ladowska, oficer prasowy KMP w Częstochowie. – Podczas naboru 2 listopada limit dla przyszłych mundurowych zwiększył się z 35 do 87 miejsc. Kandydaci do Policji muszą spełniać kilka warunków, m. in. posiadać polskie obywatelstwo, posiadać nieposzlakowaną opinię, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie czy posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.
Dokumenty kandydatów przyjmowane są w każdej komendzie Policji. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.
W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ w swojej pracy spotykają się często z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Dlatego warto cenić służbę policjantów, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa.

ZD