Zostań strażnikiem miejskim

Chcesz pracować w Straży Miejskiej i służyć mieszkańcom Częstochowy? Dokumenty można składać do najbliższego piątku, 15 lutego.

Praca w Straży Miejskiej codziennie przynosi nowe wyzwania. Realizacja zgłoszeń mieszkańców miasta, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, pomoc osobom – to codzienne interwencje strażników miejskich.

Częstochowscy strażnicy miejscy w 2018 roku zrealizowali ponad 40 tys. interwencji, w tym ponad 20 tys. na wniosek mieszkańców miasta.

Aby zostać strażnikiem miejskim, trzeba spełnić wymagania niezbędne określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez Sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy (bieg na 60 m i 400 m, pchnięcie 4-kilogramową kulą) oraz test humanistyczny i psychologiczny.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do piątku, 15 lutego do godz. 13:00.

źródło: Straż Miejska w Częstochowie