ZSS nr 45 zaprosił na Dzień Otwarty

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie, to jedna z placówek edukacyjnych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą z różnego stopnia niepełnosprawnościami. W środę 14 marca szkoła zaprosiła na Dzień Otwarty wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z metodami pracy i warunkami jakie zapewnia swoim podopiecznym.
– W dniu dzisiejszym mamy normalne zajęcia, które odbywają się na co dzień, ale również pokazujemy całą bazę naszej szkoły zainteresowanym rodzicom – mówi dyrektor szkoły, Anna Kajda. – Przychodzą do nas z dziećmi, które chcieliby zapisać do naszej szkoły, ale również sami przychodzą zobaczyć, jak wygląda nasza szkoła. Chcemy im pokazać w tym dniu jak wygląda organizacja pracy w tej szkole, jak wyglądają zajęcia edukacyjne, jak wyglądają zajęcia rewidalizacyjne, zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe. Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich. Tutaj nikt nie jest anonimowy. Zapraszamy, bo to jest dobra szkoła.
Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZD