ZUS wysyła listy do płatników składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat w ramach e-składki. W województwie śląskim informacja z rozliczeniem trafi do około 290 tys. firm, natomiast z terenu oddziału ZUS w Częstochowie do około 40 tys. płatników składek.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni każdy z płatników składek otrzyma z ZUS list z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny rachunek składkowy w 2018 r. Z korespondencji z tej przedsiębiorca będzie mógł się dowiedzieć, w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek oraz jakie należności zostały z nich pokryte. Dowie się również, czy jego konto jest rozliczone na tzw. “zero”, czy też występuje nadpłata bądź niedopłata.

– List nie jest żadnym wezwaniem do zapłaty, lecz informacją, która może służyć do samodzielnego podejmowania działań w kwestii rozliczeń z ZUS. Chcemy, żeby nasi klienci mieli wiedzę, jak prowadzone są rozliczenia na ich kontach. Zależy nam na tym, by każdy płatnik, który otrzyma korespondencję, uważnie ją przeczytał i zweryfikował ze swoimi księgami finansowymi. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z ZUS, by to wyjaśnić – podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Na kłopoty układ ratalny

W liście z ZUS może pojawić się np. informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Gdy przedsiębiorca stwierdzi, że na koncie jest zadłużenie albo nadpłata, może podjąć od razu odpowiednie działania. Gdy kwoty zaległości są niewielkie, można je uregulować przy bieżących wpłatach. Przy wyższych kwotach należy wziąć pod uwagę konieczność doliczenia także odsetek za zwłokę. Pomocny w tym może być kalkulator odsetkowy dostępny na stronie internetowej ZUS. – Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić zaległości jedną wpłatą, zachęcamy do zawarcia układu ratalnego. Tym samym wstrzymane zostanie naliczanie odsetek za zwłokę. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy wskażą możliwe rozwiązania – dodaje Beata Kopczyńska.

E-składka – jeden przelew

Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt wprowadzonego w ubiegłym roku projektu e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Teraz przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a Zakład sam rozksięgowuje ją na poszczególne fundusze. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS będzie przesyłana przedsiębiorcom każdego roku.

Pomocne PUE ZUS

Informacja o saldzie rozliczenia konta płatnika składek jest także dostępna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Można ją również uzyskać u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS, a osoba która ma konto na PUE ZUS – w Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr. 22 560 16 00.

źródło: informacja prasowa

Tagged with