Życzliwymi bądźmy

W ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan przedstawiciele bratnich kościołów prosili Boga o opiekę nad tworzeniem wspólnoty. Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego zorganizowano w Auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Katolicy, prawosławni i protestanci, choć różnią się pod wieloma względami, łączy ich ten sam Bóg. Wierząc, że Stwórca jest wszechmocny, modlą się o wsparcie podczas jednoczenia. Jak mówi ks. Adam Glajcar, proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej – jako Chrześcijanie powinniśmy realizować misyjny rozkaz, który wszyscy dostaliśmy od Boga.

– W różnorodności siła to jest trochę trywialne hasło, ale mające wiele wspólnego z Chrześcijaństwem. To też takie biblijne – jak czytamy Dzieje Apostolskie, do którego nawiązuje tegoroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wyznajemy tego samego Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Tego Bożego Ducha potrzebujemy wszyscy, a szczególnie ten dzisiejszy, sekularyzowany i coraz bardziej materializujący się świat.

Bycie życzliwym i otwartym wobec bliźnich to naśladowanie Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas do jedności – mówi ks. Krzysztof Góral proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie.

– Znamy się, lubimy, a nawet przyjaźnimy jako duchowni natomiast, żeby ekumenizm prawdziwie rozkwitł, to potrzeba go z wysokiej płaszczyzny przenieść trochę niżej. Tak, żebyśmy widzieli się w kościołach, ale nie tylko. Powinniśmy być życzliwi dla siebie i składać wspólne świadectwo wiary. Cieszę się, że są takie spotkania jak te, w których jednocześnie i w tym samym miejscu łączymy się w modlitwie.

W Ekumenicznym nabożeństwie Słowa Bożego uczestniczył też Michał Michałek – zastępca wójta gminy Kleszczów.

– Na terenie gminy Kleszczów funkcjonują dwie parafie: Kościół Ewangelicko-Reformowany oraz Rzymskokatolicki. Ta współpraca układa się świetnie. Uważam, że tak powinno być wszędzie. Wyznania powinny współpracować, dlatego ekumenizm jest według mnie bardzo ważny i na takich spotkaniach powinniśmy rozmawiać o tym i dążyć do jedności Chrześcijan.

Ekumenizm prowadzi ostatecznie do widzialnej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa, dlatego tego typu modlitwy, nazywane Ekumenizmem Duchowym, są w kościele chrześcijańskim niezwykle istotne.

ABK