Kilka dni na złożenie ZUS IWA

Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników, muszą złożyć dokument ZUS IWA do ZUS z danymi za 2019 r. Ostateczny termin na złożenie formularza to 31 stycznia.

– Obowiązek przesyłania takiej informacji do ZUS nie dotyczy wszystkich firm. Informację ZUS IWA mają obowiązek złożyć płatnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: byli zgłoszeni nieprzerwanie, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 r., w 2019r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, 31 grudnia 2019r. byli wpisani do rejestru REGON. W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, liczbie poszkodowanych przy pracy ogółem, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Od treści tego dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, jaka będzie obowiązywać przez następny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jeśli płatnik miał obowiązek i przekazał do Zakładu informacje ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, to wtedy ZUS ustali wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie danych przekazanych przez płatnika składek.

– Od treści dokumentu ZUS IWA zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, który płatnik będzie opłacał od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku. Informację o wyznaczonej składce ZUS prześle w stosownym zawiadomieniu. Pozostali płatnicy sami ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,67 proc. do 3,33 proc. Płatnicy, którzy składają pierwszy bądź drugi dokument ZUS IWA muszą ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe samodzielnie zgodnie z ich PKD. Dla płatników, którzy nie mieli obowiązku złożenia dokumentu ZUS IWA składka na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym obejmującym okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. wynosi 1,67%. – mówi Beata Kopczyńska.

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie w jakiej przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

–  Jeśli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Gdy przekazuje dokumenty w formie papierowej to IWA powinna być również złożona w formie papierowej. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis „ZUS IWA”. – wyjaśnia Beata Kopczyńka.

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl.

Źródło: materiały prasowe