Pierwsze inwestycje w częstochowskiej podstrefie Euro-Park Mielec

strefa

Są pierwsi chętni do inwestowania w częstochowskiej części strefy Euro-Park Mielec. Agencja Rozwoju Przemysłu, która zarządza strefą, wydała zezwolenia na prowadzenie działalności dwóm firmom: Retail Service oraz X-Kom.

Pierwsza specjalizuje się w handlu sprzętem IT. Na terenie częstochowskiej podstrefy planuje utworzenie nowoczesnego centrum zaawansowanych usług informatycznych, księgowych i usług wsparcia sprzedaży.

X-Kom chce zbudować centrum obsługi logistycznej, magazynowej oraz usług okołosprzedażowych dla producentów i importerów sprzętu IT, RTV, AGD. Spółka zamierza również rozpocząć działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania sprzętu komputerowego.

Dzięki obu inwestycjom na terenie strefy powstanie około 190 nowych miejsc pracy.

Powstała w marcu częstochowska podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec obejmuje ponad 34 hektary terenów należących niegdyś do huty.