Strategia rozwoju systemu transportu województwa śląskiego

systemSystem transportowy w województwie śląskim w roku 2030 ma być nowoczesny, atrakcyjny, efektywny, zintegrowany spójny oraz ekologiczny. Takie cechy zostały zawarte wizji Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, która przyjęli radni wojewódzcy.

Na liście priorytetowych inwestycji drogowych znalazły się m.in. budowa autostrady A1 od Pyrzowic do granicy z województwem łódzkim.

Projekty kolejowe to m.in. szybka kolej regionalna w korytarzach Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza -Częstochowa,

Wśród wielkich inwestycji wymienia się także rozbudowę Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

Wśród projektów priorytetowych strategii wymienić można także m.in. rozbudowę i modernizację lokalnych lotnisk i lądowisk dla celów biznesowych, budowę spójnej sieci dróg i tras rowerowych, budowę centrów przesiadkowych oraz rozwój kart usług publicznych.