„24 godziny dla Pana w Częstochowie” w jedności z Franciszkiem. Nieprzerwane 24 godziny na spowiedź

show_pic

Całodobowa spowiedź od piątku 28 marca od godz. 17.00 do soboty 29 marca do godz. 17.00 . W dwóch kościołach częstochowskich: św. Jana Kantego i św. Wojciecha BM nieprzerwanie przez 24 godziny będą dyżurować kapłani w konfesjonałach. W tym samym czasie w kościołach tych będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

Do skorzystania z tego czasu łaski są zaproszeni szczególnie ci, którzy pracują do późna, żyją w zabieganiu, a także ci, którzy w atmosferze ciszy i spokoju chcą zatrzymać się przed Najświętszym Sakramentem i skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Częstochowskie przedsięwzięcie duszpasterskie wpisuje się inicjatywę pastoralną Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji pod nazwą „24 godziny dla Pana”. Inicjatywie przewodniczy sam Ojciec Święty. 28 marca o godz. 17.00 papież Franciszek będzie celebrował nabożeństwo pokutne w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Po jego zakończeniu spowiedź święta wraz z adoracją eucharystyczną będą kontynuowane przez 24 godziny w wybranych kościołach Wiecznego Miasta, aby wszyscy, którzy tego pragną, dostąpili miłosierdzia Bożego.