30-lecie Caritas Polska

W tym roku Caritas Polska obchodzi 30-lecie swojej działalności. W środę 3 marca podczas Apelu Jasnogórskiego, ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, powierzył Maryi całą wspólnotę Caritas, pracowników, wolontariuszy i podopiecznych.

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu przygotowując się do misterium męki i zmartwychwstania Twojego Syna zwracamy się do Ciebie, jako do patronki chorych i cierpiących, wszystkich potrzebujących wsparcia, zawierzając Tobie dzieła Caritas, dla których Ty jesteś natchnieniem i niedoścignionym wzorem. W tym roku przypada jubileusz 30-lecia Caritas, organizacji odrodzonej po dziesięcioleciach, poprzez którą Kościół Boży w Polsce niesie pomoc tym, których tak bardzo umiłowałaś, a do których pomocy Syn Twój zachęca nas słowami: „…wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Naszą odpowiedzią na ten apel, odpowiedzią Caritas jest codzienna służba chorym, ubogim, głodnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, osobom w podeszłym wieku, dzieciom z rodzin niezamożnych, do Ciebie zanoszącym swoje modlitwy i dzięki Twojej łasce znajdującym pocieszenie. W tym, jubileuszowym roku będącym dla nas czasem podsumowań, ale i refleksji nad współczesnymi potrzebami na jakie przychodzi nam odpowiadać, zwracamy się do Ciebie, Patronko naszej Ojczyzny, z gorącym podziękowaniem za światło Twojej miłości, które wskazuje nam drogę i daje siłę do realizacji tej niezwykłej, odpowiedzialnej misji jaką jest prowadzenie największej organizacji charytatywnej w naszej Ojczyźnie. Zawierzamy Ci dzisiaj (Maryjo) blisko tysiąc prowadzonych przez Caritas placówek, takich jak jadłodajnie, schroniska, hospicja, domy samotnej matki, domy dziennego i stałego pobytu, świetlice dla dzieci, warsztaty terapii zajęciowej i punkty medyczne. Zawierzamy Ci setki tysięcy potrzebujących, którzy korzystają ze wsparcia udzielanego w ramach ogólnopolskich programów pomocowych i inicjatywach realizowanych przez Caritas diecezjalne.

W modlitwie uczestniczyli dyrektorzy diecezjalnych Caritas, którzy przeżywają swoje doroczne rekolekcje w Olsztynie k/Częstochowy.

Caritas jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, której historia sięga lat 20. XX wieku. W swojej dzisiejszej działalności dociera do setek tysięcy potrzebujących w całym kraju i poza jego granicami. Od 1990 roku jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski, a od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

źródło: własne/BP JG