40. pielgrzymka „Civitas Christiana” na Jasną Górę

28 maja Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przeżywało swoją 40. pielgrzymkę na Jasną Górę. Jak mówi Sławomir Józefiak, prezes grupa INCO S.A. i prezes Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” była ona okazją do podziękowania Bogu za kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona Stowarzyszenia w 39. rocznicę jego śmierci.

– Nasza pielgrzymka była jest ukierunkowana na postać kardynała Prymasa Wyszyńskiego, tego którego Opatrzność daje raz na 1000 lat. Niewyczerpany wzór nie tylko do naśladowania, ale myślę, że wskazujący wielkie oddanie, wielkie zaufanie i pokazujący wielką nadzieję w oddaniu Panu Bogu i Matce Bożej. W sposób jubileuszowy i przedziwne dla nas wszystkich pielgrzymujemy po raz 40. na Jasną Górę, właśnie w bezpośrednią rocznicę teraz 39-tą odejścia Prymasa Kardynała Wyszyńskiego do Domu Ojca – powiedział Sławomir Józefiak. – Chcemy czerpać z jego dziedzictwa, z jego nauczania, szczególnie z nauczania w wymiarze społecznym, tego nauczania w odniesieniu właśnie do budowania społeczeństwa chrześcijańskiego – stwierdził prezes.

Sławomir Józefiak przyznał, że gdyby uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Tysiąclecia z powodu epidemii COVID-19 nie zostały przeniesione z dnia 6 czerwca, tegoroczną pielgrzymkę „Civitas Christiana” przeżywałaby jako szczególne dziękczynienie za beatyfikację.

– Myślę, że trwalibyśmy w pięknym, modlitewnym, skupionym oczekiwaniu, ale wydaje się, że to jest też pewne wskazanie jak trzeba prosić, jak trzeba czekać, jak trzeba odnosić się też z wiarą do tego typu problemów, które dotknęły nas wszystkich – powiedział Sławomir Józefiak.

Abp Wacław Depo, który przewodniczył Mszy św. dla pielgrzymów w kaplicy Cudownego Obrazu, powiedział, że pielgrzymka w dzień przejścia do wieczności Prymasa Wyszyńskiego, może pomóc w jeszcze większym zbliżeniu się do jego osoby.

– Cieszymy się, że możemy duchowo zadzierzgnąć ten więź i zobowiązać się do nie tylko wsłuchiwania się w jego słowa, ale przede wszystkim realizację. To, co nas tutaj od pokoleń już zobowiązuje – mianowicie Jasnogórskie Śluby Narodu – to jest program, który był jego autorstwa, ale wiemy, że to z Ducha Świętego i z pomocą Najświętszej Marii Panny. Do tych właśnie źródeł my mamy się również odwoływać dzisiaj, jako kolejni kapłani i pasterze, czyli wzywać Ducha Świętego o potrzebne dary i pomoc, i światło a Maryja jest naszą Wspomożycielką na tej drodze – powiedział arcybiskup.

Stowarzyszenie „Civitas Christiana” służy człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych: w rodzinie, narodzie i w państwie. Tworzy również różne formy aktywności obywatelskiej, w których urzeczywistnia zasady dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, a także dba o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej.

KG