50 lat od zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II

images

Wiele zmieniło się w Kościele powszechnym w wyniku obrad Soboru Watykańskiego II. Nie chodzi tylko o większe zaangażowanie świeckich czy ekumenizm, ale przede wszystkim o liturgię. Wyjaśnia ks. Mariusz Frukacz: Sobór był u podstaw odnowy. Odnowy w Kościele, odnowy całej wizji duszpasterskiej, także liturgii. To od Soboru mamy możliwość wysłuchania Ewangelii i Liturgii Słowa w języku narodowym.

Świeccy mogą od czasów Soboru nie tylko aktywnie działać w Kościele, ale włączać się w sprawowanie świętych sakramentów: W koncepcji soborowej w tej chwili my wszyscy sprawujemy Mszę św. Jesteśmy odwróceni w stronę ołtarza, a  ksiądz jest w osobie In persona Christi. Z czasem język narodowy wszedł do całej liturgii. 

Przygotowanie soboru było dziełem ‚papieża pokoju i dialogu”, Jana XXIII, który zmarł w trakcie jego trwania, ale przedsięwzięcie kontynuował Paweł VI.