95. rocznica utworzenia Diecezji Częstochowskiej

Bazylika archikatedralna w Częstochowie; fot. dron.force.one

95 lat temu, 28 października, papież Pius XI ustanowił nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. Decyzją Ojca Świętego, w ramach powstałej metropolii krakowskiej, ustanowiona została diecezja częstochowska.

Pierwszym biskupem został mianowany ks. dr Teodor Kubina (1880-1951), proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. W chwili powstania diecezja liczyła prawie 880 tys. wiernych zgrupowanych w 15 dekanatach. Jak podkreśla abp Wacław Depo, rocznica utworzenia diecezji częstochowskiej to dobry czas, aby przypomnieć istotę tajemnicy Kościoła.

– Powracamy do tajemnicy Kościoła, którym my sami jesteśmy. Musimy jednak pamiętać, że bez odniesienia do Chrystusa, który jest fundamentem położonym przez samego Boga, nie byłoby Kościoła. Kościół jest znakiem zbawienia dla ludzi, poprzez Chrystusa w Duchu Świętym i dlatego cała Trójca Święta musi być właściwie na nowo odkrywana w naszym życiu, ponieważ weszliśmy w Jej życie przez sakrament Chrztu Świętego.

Motywem powstania diecezji była dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna na terenie regionu częstochowskiego, która miała miejsce na przełomie XIX i XX. Więcej na ten temat mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej.

– Częstochowa była przed wojną jednym z największych miast Polski ze względu na rozwój przemysłowy. Podobnie jak dzisiejsze Zagłębie sosnowieckie i dąbrowskie, także Zawiercie. Stawały się to prężne ośrodki przemysłowe, co skutkowało coraz bardziej zwiększającą się liczbą ludności. Częstochowa była też miastem znanym z sanktuarium jasnogórskiego, gdzie przez wiele lat rezydował biskup pomocniczy włocławski, który był wikariuszem generalnym dla tej części diecezji włocławskiej. Podjęto więc decyzję, aby Częstochowa stała się stolicą nowej diecezji, obejmującej tereny po części z dawnej diecezji kieleckiej, włocławskiej i częściowo krakowskiej. 95 lat to bardzo długi czas, dlatego powinniśmy przypominać historię. Za nami czasy wojenne – cierpienie i prześladowanie Kościoła, także diecezji częstochowskiej.

25 marca 1992 roku bullą Jana Pawła II „Totus tuus populus” diecezja częstochowska stała się archidiecezją. Pierwszym metropolitą częstochowskim był abp Stanisław Nowak, który w latach 1984–1992 pełnił także funkcję biskupa diecezjalnego.

ABK