Abp Depo: „fiat” Maryi jest echem Bożego „tak” pełnego miłości do człowieka

W poniedziałek 9 kwietnia w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, w intencji świętości życia.

Kościół pokazuje już od samego początku, że wszystko to, co jest związane z naszym zbawieniem rozpoczęło się w Nazarecie, od zgody człowieka, którym jest Maryja. Dziękujemy dzisiaj Bogu nie tylko za dar nie tylko naszego życia i naszych wspólnot rodzinnych czy duchowych, ale również włączamy w to nasze dziękczynienie za powołanie nowej metropolii częstochowskiej przez św. Jana Pawła II w dniu 25 marca 1992 roku – mówił abp Wacław Depo.

W trakcie Mszy św. ponad 20 osób złożyło przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Eucharystię uświetnił chór „Basilica Cantans” pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego.

Kościół w Polsce ustanowił Dzień Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Przypominając słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84) biskupi proszą wszystkich stanowiących prawo, aby dbali o to, by stało ono na straży wyjątkowej wartości każdego ludzkiego istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcają też wszystkich ludzi dobrej woli do propagowania wartości życia i tworzenia w swoim środowisku „cywilizacji życia”.

PK