Abp Depo z życzeniami pośród Ruchów, Bractw i Stowarzyszeń naszej archidiecezji

WEBDziś, 2 kwietnia Abp Metropolita częstochowski Wacław Depo spotkał się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie ze wspólnotami naszej archidiecezji, aby złożyć im życzenia z racji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na początku wszystkich licznie przybyłych gości powitał ks. Andrzej Przybylski rektor Wyższego Seminarium Duchownego: Dla nas wszystkich ludzi wierzących rozpoczyna się dziś Triduum Sacrum. Dla nas kapłanów to ważny dzień, który przypomina nam, że jesteśmy w Kościele kapłanami w Jezusie Chrystusie, a w diecezji w naszym Pasterzu, Księdzu Arcybiskupie. […] Miło teraz spotkać się w takim gronie reprezentacji osób duchownych i świeckich. Rozpoczynam ten świąteczny czas, dobrych słów, dobrych życzeń i modlitwy. 

Arcybiskupowi w imieniu przybyłych wspólnot złożył Grzegorz Nienartowicz, przewodniczący Rady, Ruchów, Bractw i Stowarzyszeń naszej archidiecezji: Księże Arcybiskupie, jak co roku, stajemy w Wielki Czwartek o tej samej porze by z jednej strony chwalić tajemnicę Triduum Paschalnego i z drugiej by dziękować za Twoje kapłaństwo. […] Stajemy przede wszystkim z modlitwą i naszą gotowością do służenia Kościołowi częstochowskiemu i Kościołowi powszechnemu. 

W swoich życzeniach Ojciec Archidiecezji zaznaczył: Chciałbym złożyć życzenia, które zawierają się w dwóch słowach. Pierwsze to pokój, pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego [..] bo to On daje pokój, tego pokoju świat dać nie może. […] Razem z darem pokoju chcę wyrazić słowa nadziei. My pokładamy nadzieję nie w sobie i nie układach międzyludzkich, ale w łasce Boga, który nam się udziela. […] Cieszę się, że Pan Bóg przez nas dla nas te dary przekazuje. 

Pośród życzeń skierowanych do Arcybiskupa nie zabrakło tych wypowiedzianych przez Ruch Światło-Życie Domowy Kościół, Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre, Fundację dla Życia i Rodziny, Wspólnotę Bożego Ojcostwa czy Dobroczynny Ruch Betel.