Abp Gądecki: Kościół jest żywym uczestnictwem w jedności Chrystusa

W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze odprawiona została Msza św., w której uczestniczyli przedstawiciele Episkopatu Polski, liczne duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich. Na jasnogórskich błoniach zgromadziło się kilkanaście tysięcy wiernych, pielgrzymów z regionu częstochowskiego i całej Polski.
Uroczystość rozpoczęła się przed wejściem do Kaplicy Matki Bożej odsłonięciem i poświęceniem pamiątkowej tablicy z Aktem oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. Odsłonięcia i poświęcenia dokonał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który podkreślał wymiar uroczystości Królowej Polski:
– Dzisiaj, gdy obchodzimy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, chcielibyśmy przede wszystkim podkreślić to królowanie Maryi, które dotyczy miłości jaka przyniósł Stwórca przez Jezusa i uczynił dostępną dla wszystkich, którzy są na nią otwarci. To jest główne przesłanie, jakie płynie z tego święta poza jego wymiarem historycznym.
Obecny na uroczystościach abp senior Stanisław Nowak zaznaczał rangę uroczystości Matki Bożej Królowej Polski dla diecezji częstochowskiej oraz zaznaczył, w kontekście nie tak dawnych profanacji wizerunku Matki Bożej, że powinniśmy przepraszać za grzechy wobec niej:
– Rzeczywiście to wielkie święto i dla Polaków, a zwłaszcza dla częstochowian. Bo Matka Boża Królowa Polski jest patronką diecezji częstochowskiej. To święto bardzo nas mobilizuje do myślenia o Polsce, bo bardzo trzeba się za nią modlić. Ale myślimy też o Częstochowie, skoro mamy tak piękny skarb, jakim jest cudowny obraz Matki Bożej.
Sumie Pontyfikalnej na jasnogórskim szczycie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, a wspólnie z nim Eucharystię koncelebrowali abp Wojciech Polak, Prymas Polski i metropolita gnieźnieński, oraz abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Słowa powitania do zgromadzonych na uroczystości skierował generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, który przypominając bezgraniczne zawierzenie Matce Bożej przez Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego oraz powstanie przed 50 laty Ruchu Pomocników Matki Kościoła.
W wygłoszonej homilii abp Stanisław Gądecki odniósł się m. in. do czytania z Apokalipsy mówiącego o pokonaniu smoka przez Niewiastę, przedstawiając jego odniesienia do czasów współczesnych:
– Ten sam Smok – pokonany już raz na niebie – także w naszych czasach ujawnia się na nowe sposoby. Istnieje w postaci ideologii materialistycznych, które mówią: to niedorzeczne myśleć, że Bóg istnieje; to wszystko jest przestarzałe i nie nowoczesne. Te ideologie – wykorzystując kulturę ponowoczesności – chcą doprowadzić Europę do totalnej sekularyzacji. Pragną wyeliminować samą myśl o Stwórcy, bo nie ma dla nich nic na świecie, co nie pochodziłoby ze świata. Nie ma w nim miejsca na Boga, Chrystusa, Kościół i znaki religijne. Po skasowaniu Boga przyjdzie – według ich pragnień – kolej na zdegradowanie człowieka jako osoby, który ma stać się tylko zwykłym zwierzęciem, a nie opiekunem świata. Ludzka etyka – oparta na ugodzie – ma zostać pozbawiona trwałych treści i doprowadzić do rozkładu sumienia, tak by w jej konsekwencji człowiek nie potrafił już rozróżnić dobra od zła.
Odnosząc się do sytuacji w Europie abp Gądecki stwierdził, że :
– Trudno dzisiaj uwierzyć w to, jak szybko nastąpił odwrót od początkowych inspiracji chrześcijańskich, obserwując dominującą dzisiaj w Unii wykładnię. A jednak Kościół katolicki był za wstąpieniem do Unii Europejskiej. Dowodem są słowa Jana Pawła II, „że Polska zawsze stanowiła ważną część Europy i dzisiaj nie może wyłączać się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów, opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy”.
Abp Gądecki stwierdził również: „Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy”.
Po homilii nastąpiło ponowienie Milenijnego Aktu Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego, a po Komunii św. dokonano Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Uroczystość uświetniły Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera oraz Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka.

ZD