Abp senior Stanisław Nowak wspomina śp. bp. Tadeusza Szwagrzyka

14 listopada przypada rocznica urodzin bp. Tadeusza Szwagrzyka. Biskup pomocniczy częstochowski urodził się 14 listopada 1923 w Lgocie Wielkiej.

Biskup Tadeusz Szwagrzyk urodził się 14 listopada 1923 r. we wsi Lgota Wielka w parafii Szreniawa w pow. miechowskim. Do Seminarium Częstochowskiego wstąpił 17 lutego 1945 r. Studia filozoficzne i teologiczne ukończył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze częstochowskiej 5 czerwca 1949 r. Po dwóch latach został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na KUL. W roku 1954 ukończył pracę doktorską nt. „Przechowywanie Najświętszego Sakramentu w świetle przepisów prawno-liturgicznych”.

Pełnił funkcję prefekta, a od 27 marca 1962 wicerektora tego seminarium. Bp Szwagrzyk funkcję biskupa pomocniczego częstochowskiego sprawował w latach 1965-1992. Brał udział w ostatniej sesji soboru watykańskiego II. Zawołaniem bp. Tadeusza Szwagrzyka były słowa „Ut unum sint” – Aby byli jedno.

Bp Szwagrzyk zmarł 7 grudnia 1992 roku. Kilka dni wcześniej, 2 grudnia, zmarł drugi biskup pomocniczy częstochowski bp Franciszek Musiel.

Źródło: ekai.pl