Abp Wacław Depo: Bez wewnętrznej więzi z Bogiem kapłaństwo staje się formalnością

W Wielki Czwartek, 18 kwietnia o godz. 10.00 metropolita częstochowski abp Wacław Depo przewodniczył Mszy Krzyżma w kościele Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Eucharystię koncelebrowało 350 kapłanów archidiecezji częstochowskiej na czele z abp. seniorem Stanisławem Nowakiem, bp. Andrzejem Przybylskim i bp. seniorem Antonim Długoszem.

W czasie liturgii abp Wacław Depo pobłogosławił olej chorych i olej katechumenów oraz konsekrował krzyżmo. Poświęconych olejów używa się do niektórych sakramentów – krzyżma: do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa; przez namaszczenie olejem katechumenów przygotowuje się ich i usposabia do przyjęcia chrztu, a olej chorych wykorzystuje się przy udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych.

W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Bożej, namaszczenia przez Ducha Świętego, zdrowia i radości. Pismo Święte mówi o namaszczeniach królewskich, kapłańskich i prorockich. W szczególny sposób został namaszczony Duchem Świętym Mesjasz – Jezus Chrystus.

W rozmowie z Radiem Fiat abp Wacław Depo podkreślił, że pierwszym działającym w Kościele jest Chrystus. – On jest głową Kościoła i Tym, który w Duchu Świętym porusza swoje dzieło zbawcze. Każda Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego musimy na nowo odkrywać cud Eucharystii i ściśle powiązany z nią cud kapłaństwa. Dopiero, kiedy zdamy sobie sprawę w czym uczestniczymy, będziemy wdzięczni Bogu za Jego miłość. On nie tylko pozwolił ukrzyżować swojego Syna za nasze grzechy, ale zmartwychwstając, pozostał z nami aż do skończenia świata. Tego nie wymyśliłby żaden umysł ludzki, dlatego dziękujmy Bogu za okazaną w Synu Jego miłosierną miłość, którą objawia nam w sakramentach Kościoła – powiedział metropolita częstochowski.

W homilii, nawiązując do fragmentu z Księgi Proroka Izajasza, abp Wacław Depo podkreślił, że to Bóg wybiera człowieka i wyznacza mu określone zadania. – Trudno nie zauważyć, że aż trzykrotnie – z pierwszego czytania, z aklamacji i z Ewangelii – powracał do nas ten sam tekst: „Duch Pański nade mną. Namaścił mnie i posłał mnie”. Przywoływany jest zwykle, gdy odnosimy naszą posługę do Boga, bez którego inicjatywy nie ma wybrania ani posłania do określonych zadań. To dlatego kapłaństwo bez wewnętrznej więzi z Bogiem staje się formalnością – skuteczną wprawdzie wobec ludzi, lecz pustą dla samego kapłana – mówił abp Depo.

Po homilii kapłani odnowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń.

Po modlitwie za kapłanów diakoni przynieśli do ołtarza w uroczystej procesji naczynia z krzyżmem, olejem katechumenów i olejem chorych. Naczynia ustawiono na specjalnie przygotowanym stole. Przed zakończeniem Modlitwy eucharystycznej nastąpiło błogosławieństwo oleju chorych.

Po modlitwie po Komunii św. abp Wacław Depo pobłogosławił olej katechumenów. Ostatnią częścią liturgii, od której bierze ona swoją nazwę, była konsekracja krzyżma.

Poświęcone oleje zostaną rozdzielone poprzez księży dziekanów do wszystkich parafii archidiecezji.

Po Mszy św. abp Wacław Depo spotkał się z wiernymi w auli seminaryjnej, aby złożyć i przyjąć życzenia wielkanocne.

Maciej Orman

wykorzystano informacje ze strony www.brewiarz.pl