Abp Wacław Depo: Maryja nie jest konkurencją dla Chrystusa

We wtorek, 26 marca na Jasną Górę pielgrzymowali studenci i wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Hasłem ich dwunastej pielgrzymki do sanktuarium były słowa: „Duch Święty daje życie”.

Jak podkreśla rektor uczelni o. dr Zdzisław Klafka, pielgrzymka ma bardzo duże znaczenie. – Przybywamy do tronu Królowej Polski, aby uczyć się kochać życie i by poznawać prawdę o człowieku. Ta prawda jest powiązana z życiem, które nie ogranicza się tylko do cielesności, ale które jest zakotwiczone w wieczności. Jak przyznaje rektor uczelni, udział w pielgrzymce to zaszczyt dla społeczności WSKSiM. – Przybywamy tutaj z wielką radością i miłością, bo to jest dla nas szczególna szkoła – szkoła Maryi – dodaje o. Zdzisław Klafka.

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo cieszy się, że społeczność akademicka toruńskiej uczelni regularnie pielgrzymuje na Jasną Górę. – Powracanie do tego miejsca to przykładanie ucha i serca do spraw, które dotykają nas bezpośrednio i osobiście. Życzę, żeby każdy ze studentów, pielgrzymując do domu Matki, odczuł Jej spojrzenie i miłość, aby później odważnie stawał w obronie życia i godności każdego bez wyjątku człowieka. Bądźcie odważnymi świadkami życia – zaapelował metropolita częstochowski.

W południe abp Wacław Depo przewodniczył Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W homilii powiedział, że dzisiaj potrzebna jest nam prawda o uniżeniu się Chrystusa, który przyjął człowieczeństwo i wszystkie jego konsekwencje, włącznie ze śmiercią. – Ta prawda jest nam bardzo potrzebna w czasach niezwykłego zamętu, nie tylko zamętu pojęć, ale w ogóle umysłów i serc. Jako chrześcijanie, czyli dzięki wierze, nie jesteśmy już niewolnikami natury, lecz zostaliśmy usynowieni, zostaliśmy dziećmi Boga.

W dzisiejszych czasach, które są terenem bezpardonowej walki cywilizacji śmierci, użycia i pogardy dla racjonalności z cywilizacją życia, miłości i rozumu, jak słusznie podkreślał to ks. prof. Paweł Bortkiewicz, potrzeba nam mobilizacji w komplementarności wiary i rozumu – kontynuował abp Depo. Hierarcha podkreślał też rolę Maryi w życiu chrześcijanina. – Potrzeba nam świadka i przewodnika na drodze do Chrystusa w osobie Maryi działającej mocą Ducha Świętego w dziele wcielenia i odkupienia. Dlatego tutaj jesteśmy. Przychodzimy do szkoły Maryi, gdyż zauważamy, że wykreślenie pierwiastka żeńskiego z chrześcijańskiego przesłania w imię jedynego pośrednictwa Chrystusa, jak mocno podkreślał to kard. Joseph Ratzinger, oznacza również antropologiczne zubożenie! Rola Maryi nie oznacza konkurencji z Chrystusem, lecz głębszy rodzaj bliskości – zaznaczył abp Wacław Depo.

Jednym ze studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i w Toruniu jest ks. Krzysztof Gryz z archidiecezji częstochowskiej, który chwali uczelnię. Jego zdaniem placówka kształci na wielu płaszczyznach. – To jest dla mnie drugie seminarium. Nie tylko przygotowujemy się do pracy w mediach, ale uczymy się również człowieczeństwa. Uczelnia kształtuje wiele rzeczy właśnie pod tym kątem. Myślę, że to jest bardzo ważne. Warto dołączyć do naszego grona – zachęca ks. Krzysztof Gryz.

Po Mszy św. studenci i wykładowcy mieli okazję zwiedzić Jasną Górę, a zwieńczeniem dwunastej Pielgrzymki Akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu było nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Maciej Orman