Abp Wacław Depo: Wybierajmy Chrystusa – Życie!

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo przewodniczył w Wielki Piątek, 19 kwietnia liturgii Męki Pańskiej w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Częstochowie.

W krótkiej homilii abp Depo powiedział, że odpowiedzią na nieposłuszeństwo Adama jest niewytłumaczalna miłość Chrystusa aż po krzyż. Hierarcha podkreślał również, że od 2000 lat nic się nie zmieniło – człowiek jest nadal nieposłuszny i często woli wybierać Barabasza albo Judasza zamiast Chrystusa. – Człowiek jest dramatycznie wolny. Może powiedzieć Bogu „nie”, ale w imię czego?! Śmierci i beznadziei? Dlatego dzisiaj Kościół odsłania krzyż Jezusa i Jego postać. Mamy bardzo wyraźny kierunek i wybór – patrzmy na Jezusa, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”, bo tylko On jest przejściem z życia do życia i ze śmierci do życia. Wybierajmy Chrystusa – Życie – zakończył metropolita częstochowski.

W rozmowie z Radiem Fiat abp Wacław Depo powiedział: „są dwa pojęcia, które wyciszają człowieka – śmierć i krzyż”. – Kiedy dzisiaj na nowo odkrywamy krzyż, widzimy, że Jezus jest ukrzyżowany i martwy. To zmusza do ciszy. Człowiek musi postawić sobie pytanie – na ile to jest moja sprawa, na ile jestem obecny w dramacie, który dokonał się na Golgocie, a który poprzez wiarę Kościoła uobecnia się dzisiaj w każdej Eucharystii.

Metropolita częstochowski dodał, że po ciszy Wielkiego Piątku następuje cisza pustego grobu. – Trzeba szukać Tego, który był umarły, a jest znów żywy i który idzie z nami i w drodze do Emaus szuka człowieka – konkretnego, historycznego. Często chcemy wracać do domu, jakiejś stabilizacji, „świętego” spokoju, ale odkąd Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał, trzeba żyć inaczej niż do tej pory, kiedy zgadzaliśmy się na nieobecność Boga pośród nas, który wydawałby się przegranym w układach tego świata – zauważył abp Depo.

Nawiązując do słów z homilii o dramatycznej wolności człowieka, metropolita częstochowski powiedział, że jest to wpisane w naturę człowieka od początku. – Kiedy pochylamy się nad tajemnicą pierwszego człowieka, Adama,  który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, widzimy, że człowiek źle zrozumiał zamysł Boga. To podobieństwo trzeba potwierdzać, a nie szukać samowystarczalności. Nasze podobieństwo do Adama z natury ma być przezwyciężane poprzez nowe stworzenie na podobieństwo stworzenia nas przez Chrystusa jako Syna Bożego, naszego Zbawiciela. Wtedy rozumiemy, że sprawy Boże i ludzkie są ze sobą bardzo ściśle powiązane – stwierdził metropolita.

Abp Wacław Depo przewodniczył liturgii Męki Pańskiej, na którą składały się: liturgia słowa, adoracja krzyża, Komunia święta i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Maciej Orman

foto: Aleksandra Mieczyńska