Abp Wacław Depo: Życie jest darem pochodzącym od Boga

Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego samego dnia (25 marca) obchodzimy również Dzień Świętości Życia. Wierni gromadzą się w świątyniach, aby modlić się w intencji każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Świętej Rodziny w Częstochowie, w asyście licznych księży, przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo:
– Dzisiejszy dzień jest nie tylko dniem Zwiastowania Pańskiego, al;e jest również Dniem Świętości Życia. Uświadamiamy sobie po raz kolejny, że życie jest darem pochodzącym od Boga i tylko on jest Panem naszego życia. Skoro powołał nas, a tak jak uczy nas Sobór człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Pan Bóg chciał dla niego samego, to właśnie dlatego człowiek nie może się odnaleźć inaczej, jak poprzez wspólnotę życia i miłości. Dlatego taką podstawową wspólnotą jest rodzina, ale taką wspólnotą jest również Kościół. Dlatego Kościół zdradziłby człowieka, mówiąc słowami św. Jana Pawła II, gdyby mu nie głosił orędzia o rodzinie, o małżeństwie, o owocowaniu poprzez dar dzieci. Dlatego podkreślam, umiejmy bronic dzisiaj życia, każdego życia, bo za to będziemy kiedyś osobiście i we wspólnotach odpowiadać przed Bogiem.
W trakcie Mszy św. złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli zobowiązania do dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Jedną z osób, które podjęły się tego zobowiązania była Anastazja Filipska:
– Składałam taką deklarację, robię to co roku na pewno ponad 20 lat. Uczestniczę w tej modlitwie bardzo czynnie. Osobiście dołączyłam też modlitwę za dzieci, które są zagrożone. Teraz młode pokolenie ma kłopoty. Kobiety bardzo chciałyby mieć dzieci i są z tym problemy. I wiem, że poczęte dziecko trzeba otoczyć duchową opieką.
Na zakończenie Eucharystii małżeństwa przygotowujące się do narodzin dziecka otrzymały z rąk abp. Wacława Depo specjalne błogosławieństwo.
Po Mszy św., w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin Nazaret, odbyła się konferencja „Przygotowanie do narodzin dziecka i pierwszy etap po narodzinach”, wygłoszona przez Aleksandrę i Jerzego Nitkiewiczów.
Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium vitae” („Ewangelia życia”), ogłoszonej 25 marca 1995 r. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia”.

Tekst: ZD

Foto: Aleksandra Mieczyńska