Bezdomni z niepełnosprawnymi ramię w ramię na Jasną Górę

Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego po raz kolejny organizuje pielgrzymkę bezdomnych na Jasną Górę, która wyruszy 5 sierpnia. Nie jest to jednak zwykła pielgrzymka. Razem z bezdomnymi pielgrzymują osoby niepełnosprawne, którymi bezdomni będą się opiekować.

O tej nietypowej grupie pielgrzymkowej dla Radia Fiat podzieliła się Karolina Lewczuk, koordynator ds. projektów Fundacji Kapucyńskiej.

– Idziemy w grupie kamilianów, jest to warszawska pielgrzymka osób niepełnosprawnych. Od nas z fundacji idzie około 25-30 osób bezdomnych, które wcześniej są przygotowywane przez nas, żeby wyjść w drogę. Spotykamy się obowiązkowo raz w tygodniu na liturgii słowa i na dodatkowych spotkaniach albo w środę, albo w piątek. Zbieramy najpierw grupę chętnych, których weryfikujemy przez sprawdzanie obecności w tych dniach i na koniec zostaje zwykle około 25-30 osób.

Dla ludzi pozbawionych dachu nad głową, którzy na co dzień muszą liczyć na pomoc innych, udział w takiej pielgrzymce jest okazją, by poczuć się potrzebnym.

– W trakcie drogi te osoby bezdomne, które chcą i są na siłach fizycznych, mogą się zaangażować w pomoc niepełnosprawnym przez prowadzanie wózka z osobą niepełnosprawną czy jakąś inną pomoc, np. na noclegu. Dla naszych podopiecznych jest to bardzo ważne, bo oni też mogą coś  dać od siebie – stwierdziła koordynator. – W trakcie pielgrzymowania nawiązują się bliskie relacje między nimi. Te znajomości i przyjaźnie są dla nich bardzo ważne. Wiem, że z roku na rok je pogłębiają i pamiętają o sobie nawzajem. Nawet jeśli przez rok się nie widzą, to spotkania podczas kolejnej pielgrzymki są naprawdę wzruszające – dodała.

Ponieważ bezdomni nie posiadają żadnych środków do życia i higieny osobistej, fundacja bardzo prosi o wsparcie, za równo poprzez przesyłanie konkretnych przedmiotów jak i pomoc finansową. Można też przesyłać swoje intencje modlitewne.

– Zbieramy intencje od  osób, które albo nas wspierają, w tym żebyśmy mogli wyruszyć w tej pielgrzymce, albo też chcą nam po prostu przekazać intencje. Bezdomni dostają intencje od konkretnych osób i niosą je ze sobą, i to jest ważne, bo  każdy z nich czuje to zaufanie, że zaniosą je oni na Jasną Górę – powiedziała Karolina Lewczuk.

Swoje prośby i dziękczynienia można przekazywać drogą mailową na adres biuro@fundacja-kapucynska.org. Więcej informacji na temat pielgrzymki i sposobu pomocy pielgrzymom na stronie internetowej fundacji.

KG

fot. Edyta Foryś, Fundacja Kapucyńska