Bp A. Długosz o zmarłych biskupach: „Dziękujemy Wam za ofiarną posługę”

Bp senior Antoni Długosz przewodniczył Mszy św. w parafii Świętej Rodziny we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny.

W trakcie homilii wygłoszonej podczas nabożeństwa żałobnego bp Długosz mówił o zmarłych biskupach ordynariuszach i biskupach pomocniczych diecezji częstochowskiej.

Chcemy podziękować zmarłym biskupom za ich posługę w dniu, w którym przeżywamy świętych obcowanie. Głęboko wierzę w to, że wszyscy są zbawieni, albowiem obejmujemy ich modlitewną miłością, by im podziękować za ofiarną posługę w naszej archidiecezji. Uczynimy to nie tylko w Dniu Zadusznym, ale także swoimi modlitwami będziemy przeżywali więź z nimi. Chrystus mówi nam dziś w Ewangelii: idę do Domu Ojca przygotować Wam mieszkanie, w Domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Przygotował Jezus to mieszkanie naszym biskupom diecezjalnym i pomocniczym, a także nam przygotuje. Niech ta nadzieja nam towarzyszy. Bo kto jest człowiekiem wierzącym, niech ciągle myśli o drugim brzegu, gdzie oczekuje na nas Chrystus, Bóg pełen miłosierdzia – mówił bp Antoni Długosz.

Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: – brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy); – stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna; – przyjęcie Komunii św.; – odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego (nie w intencji samego papieża, ale w intencjach, w których modli się każdego dnia papież).

PK