Orędzie papieskie na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

 

Papież Franciszek ogłosił orędzie na zbliżający się 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będzie on obchodzony w polskim Kościele w niedzielę 15 września. Do papieskiego orędzia odniósł się Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski abp Wacław Depo. Komentując słowa Ojca Świętego o tym, co ułatwia nam komunikowanie, czyli o sieci, o internecie i co może prowadzić do spotkania, ale co jest dobre tylko wtedy, kiedy do tego spotkania i do wspólnoty prawdziwej prowadzi, powiedział:

– To wynika z naszego dzieła stworzenia, które Pan Bóg uczynił dla nas, a stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo uczynił nas ludźmi wolnymi i myślącymi. Trzeba więc postawić sobie pytanie, w którym kierunku idziemy? I skoro wspólnota osób Ojca, Syna i Ducha Świętego jest wspólnotą miłującą również poprzez prawdę o sobie, to tego rodzaju zadania są nam również przykazane. Mianowicie rozpoznawanie prawdy przez rozum, wola, która ma pragnąć dobra, ale jednocześnie my się stajemy sobą również poprze relacje z innymi. I to jest to zadanie, o które Ojciec Święty zabiega mówiąc, że wszyscy tworzymy jedno. Bo sieci społecznościowe czy wszelkiego typu środki społecznego przekazu mają budować relacje, a nie pozostawać tylko w sferze takiego, czy innego przeżywania bez łączności z innymi i w jakiejś izolacji.

Posłuchaj rozmowy

Ojciec Święty Franciszek w orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu wyraża pragnienie, by wirtualne wspólnoty stawały się źródłem wspólnot ludzkich, by prowadziły do spotkania i otwarcia na drugiego człowieka – podkreślił bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski podczas spotkania zapowiadającego ten dzień. Będzie on obchodzony w polskim Kościele w niedzielę 15 września.

W spotkaniu, które miało miejsce w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, 12 września, wzięli udział: bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP, ks. Tomasz Lis, prezes Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS-Polska, Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów oraz dziennikarz Krzysztof Ziemiec.

>>PEŁNY TEKST ORĘDZIA: „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25).„Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich”

To, co ma służyć komunikacji i spotkaniu człowieka z człowiekiem, może być czasami przyczyną izolacji – powiedział bp Artur Miziński, nawiązując do orędzia Ojca Świętego Franciszka na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież ostrzega w nim przed takim korzystaniem z mediów społecznościowych, które zatraca potrzebę kontaktu osobistego i osłabia relacje w swoich środowiskach i w rodzinach.

– Ojciec Święty, wracając do słów św. Pawła, podkreśla, że mamy wszyscy tworzyć jedno, tak, by wirtualne wspólnoty stawały się źródłem wspólnot ludzkich, by prowadziły do spotkania, do otwarcia na drugiego człowieka – powiedział bp Miziński. Zwrócił też uwagę na kulturę i piękno języka, które są – zwłaszcza w mediach społecznościowych – osłabiane poprzez używanie hejtu i obraźliwych określeń.

Zbyt często zdarza się, że włączanie się w dyskusje na portalach społecznościowych odbywa się kosztem innych ludzi – zwrócił uwagę Krzysztof Ziemiec. Zauważył, że dziennikarz jest dziś narażony na ciśnienie z wielu stron: odbiorców, zwierzchników, kolegów z pracy oraz rodziny. Wobec tych trudności i wielości informacji obecnych dziś w mediach podkreślił jednak, że tam, gdzie jest duch Boży, tam jest prawda i tam są zasady.

Wiara niejednokrotnie pomogła mi w życiu zawodowym, bo ona pozwala zrozumieć, że te wszystkie nasze trudne momenty mają swój głęboki sens – powiedział.

Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, zwrócił natomiast uwagę na potrzebę odpowiedzialności za słowa oraz na potrzebę prawdy i transformacji czyli wzajemnego ubogacania.

Nie przekazujmy złych treści w Internecie, choćby jak najbardziej nas bolały, choćby nas dotykały. Nie popularyzujmy tego, bądźmy odpowiedzialni za tę strefę, którą tworzymy – zaapelował.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest inicjatywą zaproponowaną przez Sobór Watykański II. Został ustanowiony na podstawie Dekretu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. Po raz pierwszy był obchodzony na polecenie papieża Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 r., zaś pierwsze orędzie ukazało się 2 maja tego roku. Obchody tego dnia zostały ustalone na niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przy czym episkopaty krajowe otrzymały możliwość ustalania swojej daty. W Polsce dzień ten obchodzony jest w trzecią niedzielę września. W tym roku przypada on 15 września.

źródło: BP KEP