Częstochowski KSM się szkoli

KSM (2)

Wybrany w grudniu ubiegłego roku zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży archidiecezji częstochowskiej w sobotę 30 stycznia wziął udział w szkoleniu prowadzonym przez asystenta generalnego KSM ks. Zbigniewa Kucharskiego.

Podczas kilkugodzinnych zajęć, które odbyły się w auli parafii pw. św. Jana Kantego w Częstochowie młodzi członkowie zarządu mieli okazję poznać m.in. analizę SWOT diecezji i samego zarządu (SWOT to technika służąca do porządkowania informacji wedle schematu: mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia) oraz zasady pracy zarządu diecezjalnego wedle klucza: widzieć, ocenić, działać.

– W KSM-e nie chodzi tylko o formację religijną. To jest bardzo ważne zadanie, ale ze względu na to, że KSM ma się podejmować pewnej misji w Kościele, a więc także organizowania aktywności apostolskiej, to od tej młodzieży oczekuje się także rozwoju umiejętności w organizowaniu pewnych przedsięwzięć, w byciu szefem, liderem umiejącym prowadzić planowe działania i wdrażać je – aby jak najlepiej przyczynić się w swoim potencjale organizacyjnym do rozwoju dobrych dzieł w Kościele – mówi ks. Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W szkoleniu wziął udział również częstochowski asystent diecezjalny KSM-u, ks. Andrzej Witek.

– Po to robimy taki warsztat, aby nabierać doświadczenia. Jesteśmy młodzi, mamy tą naszą młodość i cechy młodzieńczości, a więc entuzjazm, siłę, energię. Jeżeli na samym początku dobrze poukładamy swój plan i zrozumiemy czym jest KSM, to możemy bardzo pięknie go prowadzić – mówi ks. Andrzej Witek.

Obecny zarząd częstochowskiego KSM-u został ustanowiony po listopadowych wyborach dekretem ks. abp. Wacława Depo, który został przekazany 3 grudnia ubiegłego roku przez ks. Andrzeja Kuliberdę, Wikariusza biskupiego ds. duszpasterskich. Dekret został przekazany nowemu prezesowi KSM, Dominikowi Cekusowi.

– To dla mnie bardzo pozytywne uczucie, aczkolwiek wiem, że jest to bardzo duża odpowiedzialność, która na mnie ciąży. Na pewno dołożę wszelkich starań, żeby moja posługa jako prezesa była owocna, aby młodzi widzieli moją pracę, moje zaangażowanie, żeby wszelkie owoce, wszelkie inicjatywy i czyny, które będę robił, służyły Kościołowi, Ojczyźnie i całemu naszemu stowarzyszeniu – mówi Dominik Cekus, prezes diecezjalnego zarządu KSM.

Paweł Kmiecik

KSM (1)

KSM (3)

KSM (4)

Tagged with