Dekanalne Dni Chorych

Fot. Radio Fiat

We wrześniu w archidiecezji częstochowskiej odbywają się Dekanalne i Regionalne Pielgrzymki Chorych i Starszych Wiekiem. Osoby zmagające się z różnego rodzaju dysfunkcją i cierpieniem, prosiły Boga o opiekę podczas uroczystej Mszy św. na Jasnej Górze. Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo.

Jak podkreśla metropolita częstochowski, chorych i potrzebujących powinno polecać się Bogu codziennie. Są jednak wyjątkowe chwile w roku, kiedy pamiętamy o nich szczególnie.

– Pierwszy dzień to 11 lutego, kiedy przypominamy tajemnicę objawień w Lourdes i obchodzimy Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. O chorych pamiętamy również podczas Dekanalnych Dni Chorych, które przez pandemię muszą wyglądać inaczej niż zwykle. O błogosławieństwo Matki Bożej, wspomożycielki chorych, prosiliśmy na Jasnej Górze. Dzisiaj obchodzimy też uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Przywołujemy Matkę Bożą jako Matkę Bolesną, która cierpiała na Golgocie, patrząc na mękę swojego Syna. Maryja jest nam dziś więc bardzo bliska.

W tym roku, ze względu na stan epidemii, Dekanalne Dni Chorych przybrały formę scentralizowaną. Przypomnijmy, że do tej pory nabożeństwa odbywały się w różnych sanktuariach archidiecezji częstochowskiej. Ubiegłoroczną modlitwę wspomina o. Andrzej Konopka, przeor klasztoru oraz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej.

– One gromadziły wiele osób. Nie tylko osoby zmagające się z dysfunkcjami, ale też duszpasterzy oraz tych, którzy na co dzień towarzyszą chorym. To wspólne spotkanie było dla nich wszystkich niezwykłym umocnieniem.

Podczas Mszy św. odprawianej w intencji chorych w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze abp Wacław Depo wskazał również, że: „cierpienie i choroby stają się formą współuczestnictwa w tajemnicy Chrystusa, którego wywyższenie na krzyżu na Golgocie stało się darem miłości i zbawienia”. Arcybiskup dodał również, że: „(…) wszelki ból, niesprawiedliwość, prześladowanie i śmierć są niezrozumiałe, jeżeli dostrzega się je tylko przez pryzmat świata i jego złudnej przemądrzałości.

Cała homilia dostępna tutaj.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2020/09/3_homilia_Depo_14_09_2020.mp3]

ABK