Dwie rocznice uczczone w Bazylice Archikatedralnej

Fot. Radio Fiat

95 lat od dnia utworzenia diecezji częstochowskiej oraz 70-lecie konsekracji Bazyliki Archikatedralnej to rocznice, które zostały uczczone uroczystą Mszą św., jaką odprawiono wieczorem w czwartek 29 października w Archikatedrze Świętej Rodziny. Wyjątkowej Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, wspólnie z proboszczem parafii – ks. Włodzimierzem Kowalikiem.

Diecezja częstochowska powstała 28 października 1925 roku, ustanowiona bullą Papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unitas”. Wprowadzałą ona nowy porządek administracyjny Kościoła w Polsce, tak wówczas ważny i potrzebny. Kościoła, który jest obecnie poddany wielkiej próbie, a za który odpowiedzialni są ludzie.

– Każda Eucharystia jest formą dziękczynienia Bogu, przede wszystkim za dar Jego Syna – Jezusa Chrystusa, który jest założycielem i fundamentem Kościoła. My, ludzie, mamy w nim swoje miejsce. Takie rocznice jak dziś, mają nam przypomnieć, kim my jesteśmy. Tu nie chodzi o budynki, które są piękne i odnawiane, ale przede wszystkim o wnętrze człowieka. Naszą codzienną sprawą powinno być karmienie się Słowem Bożym, abyśmy nie ustawiali swojego życia według własnych miar. Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi, bo często się zdarza, że ludzie manipulują innymi, nakłaniając ich do rzeczy niedopuszczalnych. To tak, jak byśmy chcieli powiedzieć, że stanowisko Kościoła ma ulec zmianie, jeśli chodzi o ochronę i wartość życia ludzkiego. Tajemnica Kościoła jest dla nas kolejnym wyzwaniem, że Kościołem jesteśmy my i to my odpowiadamy za jego oblicze i wiarygodność – podkreślał abp Wacław Depo.

Drugą z obchodzonych uroczystości była rocznica 70-lecia poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej przez bp. Teodora Kubinę. Był to pierwszy biskup diecezji częstochowskiej w II Rzeczpospolitej. Swoją posługę w Częstochowie pełnił w latach 1926–1951. Konsekracja Bazyliki 29 października 1950 roku, jak mówił abp Wacław Depo, było bardzo ważnym wydarzeniem w życiu ówczesnego pasterza diecezji częstochowskiej.

– On chorując już wcześniej, miał prośbę do Matki Bożej, żeby mógł doczekać 25-lecia swojej sakry biskupiej oraz konsekrować świątynię katedralną. Mimo ciężkiej i trudnej choroby przeżył oba te wydarzenia – dodał metropolita częstochowski.

Podczas homilii abp Depo mówił o Tajemnicy Kościoła oraz o ewangelizacji współczesnego świata.

– […] W tej tajemnicy odczytujemy zadanie wszelkiego odnowienia i oczyszczania Kościoła. Zbyt wielu powjawiło się w naszym świecie oczyszczaczy we własne imię. Tylko Jezus ma prawo nas oczyszczać i tylko On w Duchu Świętym nam przebacza, dając nam nowe życie. Zapytano się kiedyś Matki Teresy z Kalkuty, jaka jest główna przeszkoda Ewangelizacji współczesnego świata. Odpowiedziała bardzo krótko: Ja i Ty. Nie postawiono jej wówczas już więcej pytań. Zaczynajmy od siebie w zjednoczeniu z Jezusem ukrzyżowanym, przebaczającym w miłości miłosiernej i dźwigającym nas w każdej rzeczywistości naszego życia i z każdego oddalenia i upadku […] – głosił abp Depo.

Parafia św. Rodziny, na której terenie znajduje się Bazylika Archikatedralna, powstała w 1917 roku. Świątynia otrzymała miano Bazyliki w momencie utworzenia diecezji częstochowskiej. Natomiast 25 marca 1992 roku bullą Jana Pawła II „Totus tuus populus” diecezja częstochowska podniesiona została do rangi archidiecezji. Wtedy też Katedra Diecezjalna zmieniła swoją nazwę na Archikatedrę. Pierwszym metropolitą częstochowskim był abp Stanisław Nowak, który w latach 1984–1992 pełnił także funkcję biskupa diecezjalnego.

 

PEŁNA HOMILIA ABP. WACŁAWA DEPO Z MSZY ŚW.

BNO