Górnicy na Jasnej Górze

W niedzielę, 24 listopada na Jasnej Górze odbyła się 29. Pielgrzymka Górników. Spotkanie w tym roku przeżywane było pod hasłem: „Jasnogórska Matko, obdarzaj łaskami polskie górnictwo”.

Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się od zbiórki uczestników oraz pocztów sztandarowych przy Kościele Św. Barbary oraz przemarszu na Jasną Górę. Następnie górnicy złożyli kwiaty przy pomniku Prymasa Tysiąclecia oraz wzięli udział w Drodze Krzyżowej.

O tym z jakimi intencjami przybyli do stóp Jasnogórskiej Pani górnicy mówi Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”:

Jak co roku jesteśmy tutaj, żeby prosić o łaskę dla polskich górników, żeby prosić o szczęśliwą i bezpieczną pracę dla nas, o to, żeby nasze rodziny mogły spokojnie, bez stresu oczekiwać na swoich mężów, ojców, synów, o to, żebyśmy w sposób bezpieczny, godny i godziwy mogli pracować, o to, żeby zawsze Jasnogórska Pani i św. Barbara czuwały nad nami i naszymi rodzinami.

O godzinie 12:30 rozpoczęła się Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem bp. Rudolfa Pierskały. Słowa powitania do licznie zgromadzonych górników skierował o. Jan Zinówko paulin, który przed wstąpieniem do Zakonu pracował w kopalni:

Maryjo, dziś przed Tobą stają polscy górnicy. Na początku dziejów Bóg powiedział do ludzi: czyńcie sobie ziemię poddaną. I złożył Bóg w ziemi węgiel, rudy żelaza, gaz, ropę, sól, siarkę, łupki bitumiczne czy inne kopaliny. Wydobywaniem tych kopalin zajmują się ludzie, którzy nazywają się górnicy. Wyjątkowy to zawód i wprost rycerski, świadczy o tym przy boku wielu górników przypięta szpada. Patronką tego zawodu jest św. Barbara, męczennica za wiarę. Wytrwała za swoją wiarę i dlatego patronuje temu zawodowi, bo trzeba mieć dużo wiary i siły w tym podziemnym świecie.

Na zakończenie pielgrzymki odbyło się uroczyste zawierzenie górników oraz ich rodzin Matce Najświętszej.

PG

Dźwięki do transkrypcji i zdjęcie: BPJG