Jasna Góra o wyzwaniach polskiej gospodarki

Konferencja gospodarcza z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt: „Osiągnięcia gospodarcze Państwa Polskiego wobec wyzwań współczesności” odbyła się 3 listopada w Sali Papieskiej na Jasnej Górze.

Podczas konferencji prelegenci omawiali historię polskiej gospodarki, jak również czekającą ją przyszłość. Odbył się również szereg paneli dyskusyjnych, których uczestnikami byli m.in. ministrowie i posłowie Rzeczypospolitej Polskiej. Przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra, wyraził wdzięczność za obecność wszystkich zgromadzonych właśnie tu, w klasztorze paulińskim:

Dzisiaj przeżywamy dzień konferencji gospodarczej, która wpisuje się w świętowanie niepodległości. Wydaje mi się, że bardzo cenne jest to, iż osoby związane w naszych czasach z gospodarką, przybywają na Jasną Górę i czerpią siły duchowe do służby naszej ojczyźnie w profesji i zadaniach, które pełnią. Cieszymy się, że osoby z organizacji katolickich przedsiębiorców są tutaj licznie obecne i traktują ten przyjazd, również jako dzień swojej pielgrzymki.

Wśród prelegentów znalazł się definitor generalny Zakonu św. Pawła I Pustelnika, o. Mariusz Tabulski:

Dzisiejsze spotkanie nawiązuje bezpośrednio do konferencji, która odbyła się w 1909 r. – wówczas wszyscy Ci, którzy marzyli o wolności postanowili zorganizować taką konferencję rolno-przemysłową, aby pokazać swą gotowość do stanowienia wolnego państwa. Jasna Góra jest miejscem, gdzie wszyscy przedstawiciele ministerstw, ale również i samorządów mogą dostać taką „iskrę” i o to będziemy się modlić.

Podczas konferencji została odprawiona Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu w intencji polskich środowisk gospodarczych pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego, abp Józefa Kupnego. Jeden z panelów dyskusyjnych dotyczył polityki klimatycznej i związanej z nią wyzwań, szans i zagrożeń. W panelu brała udział poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Wiśniewska:

Podejmujemy szereg działań zmierzających do tego, żeby Bruksela zrozumiała specyficzną sytuację Polski. Nasz miks energetyczny w 80% oparty jest na węglu, zatem nasze szybkie odejście od tego surowca jest tak naprawdę absolutnie niemożliwe. Byłoby to zbyt obciążające dla polskiej gospodarki, a tym samym zbyt obciążające dla polskiego społeczeństwa. Dlatego też zorganizowałam w ubiegłym miesiącu w Brukseli międzynarodową konferencję, pokazującą polską drogę do czystego środowiska. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości i ma ona również wymiar gospodarczy. Tutaj, z Jasnej Góry idzie taka „iskra” do tego, jak kształtować współczesną gospodarkę, nie tylko na dekadę, ale na setki lat do przodu. To jest też podkreślenie, że kapitał ma narodowość, a nasza narodowość jest związana bezpośrednio z Jasną Górą. Mówi o tym słynne zdanie: „Tu zawsze byliśmy wolni”.

O polityce klimatycznej wypowiadał się również wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński:

Moją skromną rolą w tym panelu będzie przedstawienie odpowiedzi Polski na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. To jest odpowiedź, która pojawia się od czasów wielkich przywódców brytyjskich, którzy zagrożenia przemieniali w szanse. Są to oczywiście zagrożenia rozmaite, natomiast w tej chwili dysponujemy w rolnictwie różnorodnością, stosunkowo czystym powietrzem i glebami. To wszystko jest ogromnym atutem i szansą.

Innym uczestnikiem tego panelu dyskusyjnego był poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Janusz Szewczak:

Polska jeszcze długo będzie oparta o energetykę węglową i oczywiście – musimy szukać innych źródeł energetycznych, ale jednocześnie nie możemy narazić Polski na brak bezpieczeństwa energetycznego. Ważne jest to, że zaczynamy dywersyfikować te dostawy energii węglowodorów nie tylko ze Wschodu, ale także i ze Stanów Zjednoczonych i krajów arabskich. Dopiero od trzech lat robimy coś naprawdę sensownego w tej dziedzinie i to jest w dużej mierze zasługa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On właśnie mówił o tym, że musimy się wybić na niepodległość również energetyczną.

Wpływ pakietu energetyczno-klimatycznego na gospodarkę Polski, a także nowoczesne metody wykorzystywania węgla przedstawiała m.in. dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz:

To, co prezentuje ma aspekt mocno finansowy i ekonomiczny. Patrzymy nie tyle na pakiet energetyczno-klimatyczny, ile na utrzymanie miejsc pracy w górnictwie, próbę odpowiedzi na to, co jest konsekwencją prowadzenia tego pakietu. Pokażę twarde dane finansowe i wyliczenia. Jesteśmy pierwszym teamem, który zaproponował takie rozwiązanie i to na pewno jest mocno prototypowe.

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji była przyszłość polskiego sektora surowcowo-energetycznego, o którą zapytaliśmy prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A., Filipa Grzegorczyka:

Myślę, że ta przyszłość rysuje się bardzo ciekawie. Nie ma na chwilę obecną wątpliwości co do tego, że w Polsce wkrótce nastąpi drastyczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Szacuje się, że do roku 2030 ten wzrost będzie w skali dwudziestu kilku procent. To oczywiście powoduje, że przed nami są wyzwania dotyczące szczególnie tzw. miksu energetycznego. Będzie się on opierał o węgiel, natomiast wszystkie nowe moce będą zeroemisyjne albo bardzo mało emisyjne.

Obrady zakończyło uroczyste podsumowanie konferencji. O godzinie 21.00 odbył się Apel Jasnogórski w intencji polskich przedsiębiorców z okazji 100-lecia Niepodległości w obecności kierownictwa Ministerstwa.

KF