Jubileusz 80-lecia parafii św. Jakuba Apostoła w Częstochowie

„Przy Jezusie św. Jakub Apostoł dojrzewał do świętości i do odwagi” – mówił w homilii ks. prał. Włodzimierz Kowalik, wikariusz biskupi ds. ekonomiczno–administracyjnych archidiecezji częstochowskiej, który wieczorem 25 lipca przewodniczył Mszy św. w kościele św. Jakuba Apostoła w Częstochowie z okazji uroczystości ku czci tego świętego. Msza św. był dziękczynieniem za 80 lat istnienia parafii oraz 20 lat od konsekracji kościoła. W tym roku mija 435 lat od fundacji pierwszego kościoła św. Jakuba Apostoła w Częstochowie.
Do obchodów święta swojego patrona wierni przygotowywali się przez „Triduum ku czci św. Jakuba”, podczas którego ks. proboszcz Kazimierz Zalewski i ks. wikariusz Wojciech Torchalski przybliżyli m. in. tajemnicę Kościoła.
Uroczystości zgromadziły wiernych, kapłanów, siostry zakonne. Obecni byli członkowie bractw i stowarzyszeń, m.in. Żywego Różańca, Akcji Katolickiej i Bractwa Eucharystycznego.
„W duchu jedności, miłości i wdzięczności przeżywamy uroczystość ku czci św. Jakuba  Apostoła. Sięgamy do przeszłości, aby podziękować Bogu za to wszystko, co działo się przez 80 lat istnienia naszej parafii” – mówił na początku Mszy św. ks. Kazimierz Zalewski, proboszcz parafii.
W homilii ks. Wlodzimierz Kowalik podkreślił, że „odpust i jubileusz parafii to okazja do tego, aby odrodzić się duchowo i rozpocząć nowy etap życia duchowego”.
Wskazując na postać patrona parafii ks. Kowalik przypomniał, że „św. Jakub poszedł za Chrystusem. Jego życie pokazuje jak dojrzewał duchowo. Może nawet po ludzku szukał wyróżnienia, ale będąc przy Jezusie został przemieniony i dorastał do tego, aby oddać życie za Chrystusa”.
„Przy Jezusie św. Jakub dojrzewał do świętości i do odwagi” – kontynuował ks. Kowalik.
Kaznodzieja podkreślił, że „św. Jakub jest patronem dla nas kiedy sami się zmagamy z cechami naszego charakteru i grzechami” – On nam pokazuje, że bycie z Jezusem jest przemieniające. Musimy mieć odwagę jak ten święty, aby każdego dnia przyznawać się do Boga. Trzeba mieć odwagę dzisiaj, aby uczynić znak krzyża, uklęknąć, pomodlić się i upomnieć o niedzielną Mszę św. – mówił kaznodzieja.
Ks. Kowalik dodał, że „św. Jakub przypomina nam, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do Ojczyzny niebieskiej, a pielgrzymowanie to symbol naszego życia. To sens naszego życia”.
Celebrans przypomniał również słowa, tzw. Aktu Europejskiego, które św. Jan Paweł II wypowiedział w Santiago de Compostela, 9 listopada 1982 r. „Ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła powszechnego, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i swobód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu zaś to, co Boskie” – mówił wówczas Jan Paweł II.
„Potrzebujemy mocy duchowej w czasach zmagania się o człowieka, o prawdę i sprawiedliwość, w czasach zmagania się pomiędzy dobrem a złem” – dodał ks. Kowalik.
Celebrans odnosząc się do jubileuszu parafii przypomniał, że chociaż parafia powstała 28 sierpnia 1937 r., to jednak kult św. Jakuba był na tym miejscu od 1582 r. Kaznodzieja przypomniał sylwetki proboszczów parafii i ich wkład w jej dzieje, poczynając od ks. Wojciecha Mondrego, który wcześniej był również pierwszym redaktorem naczelnym „Niedzieli”.
Ks. Kowalik wskazał również na znaczenie słowa wspólnota i przypomniał, że „rolą Kościoła jest umożliwić człowiekowi spotkać się z Bogiem” – Przez głoszenie Bożego słowa, sprawowanie sakramentów świętych, dzieła modlitwy Bóg jest uwielbiony i trwa dobro – mówił ks. Kowalik.
Na zakończenie celebrans wskazał na znaczenie modlitwy, pokuty i cierpienia ofiarowanego za wspólnotę parafialną.
Uroczystości zakończyły się procesją z Najświętszym Sakramentem i modlitwą przy pomniku św. Jakuba – patrona pielgrzymów, parafii, Europy.

Tekst: ks. Mariusz Frukacz; zdjęcia: Michał Janik / „Niedziela”