Kapituła Generalna Zakonu Paulinów

jasna gora

Jutro (1 marca) na Jasnej Górze rozpoczyna się Kapituła Generalna Zakonu Paulinów. W tegorocznej kapitule wyborczej uczestniczyć będzie 59 delegatów ojców i braci paulinów. Wśród nich jest 37 delegatów z okręgów wyborczych i 22 wchodzących w skład Kapituły z racji pełnionego urzędu. Kapituła Generalna jest najwyższą władzą w Zakonie. Po 12 latach urzędowania jako generał Zakonu swoją służbę zakończy także o. Izydor Matuszewski. Podczas Kapituły Generalnej zostanie wybrany nowy generał Zakonu wraz z Radą czyli Definitorium.