Kapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat działoszyński

Zakończył się 22. dzień „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” – wielkiej inicjatywy kapłanów Kościoła częstochowskiego, w ramach której od 16 lipca do 20 sierpnia codziennie w innym dekanacie księża, diakoni, klerycy i świeccy pielgrzymują od parafii do parafii modląc się i poszcząc o chlebie i wodzie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

W poniedziałek 6 sierpnia „Modlitwa serc i stóp kapłańskich” przeszła przez dekanat działoszyński. Uczestniczyli w niej: ks. prof. Marian Duda (inicjator akcji), ks. prał. Jarosław Sroka (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej), ks. Paweł Hadaś (proboszcz parafii św. Marcina w Siemkowicach i dziekan dekanatu), ks. Szymon Gołuchowski (proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie), ks. Adam Martyna (proboszcz parafii św. Zofii Wdowy w Krzeczowie) oraz dr Janusz Wojtyna.

Trasa podzielona była na dwa odcinki: pierwszy rozpoczął się w Krzeczowie, drugi w Lipniku. Oba od Mszy św. o godzinie 7.00. W dekanacie działoszyńskim znajduje się 9 parafii: parafia św. Zofii Wdowy w Krzeczowie,  Krzeczów – Św. Zofii, parafia Wszystkich Świętych w Szczytach, parafia św. Marka Ewangelisty w Kolonii Lisowicach, parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Raciszynie, parafia św. Marii Magdaleny w Działoszynie, parafia bł. Michała Kozala BM w Działoszynie, parafia Nawiedzenia NMP w Trębaczewie, parafia Miłosierdzia Bożego w Chorzewie, parafia św. Marcina BW w Siemkowicach oraz parafia św. Andrzeja Boboli w Lipniku. Pielgrzymi przeszli dystans 46,5 km.

We wtorek 7 sierpnia „Modlitwa serc i stóp kapłańskich” przejdzie przez dekanat pajęczański.

Zdjęcia: ks. prof. Marian Duda, Paweł Kmiecik