Kapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat koziegłowski

W ramach czwartego dnia „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” księża pielgrzymowali o chlebie i wodzie po parafiach dekanatu koziegłowskiego. Czwartkowa pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 5.00 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Siedlcu Dużym. Zakończy się w Sanktuarium św. Jana Marii Vianneya w Mzykach, gdzie o 20.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji powołań.

Jestem na tej pielgrzymce z jednego podstawowego powodu: jestem też księdzem i kiedyś mnie też Pan Bóg będzie pytał „co zrobiłeś, żeby zrodzić do kapłaństwa jakiegoś nowego młodego kapłana?”. Mamy taką świadomość, że nie pielgrzymujemy sami, wiele zakonów klauzurowych obiecało nam modlitwę, m.in. nasze siostry karmelitanki z Częstochowy. Jedna z sióstr bardzo konkretnie modli się z pielgrzymującymi kapłanami. Obiecujemy siostrom, że mamy taką modlitwę w intencji powołań zakonnych, żeby nie zabrakło powołań do zgromadzeń, klasztorów żeńskich – mówi bp Andrzej Przybylski.

Wśród pielgrzymujących w 4 dniu akcji byli również m.in. ks. prof. Marian Duda, ks. Tomasz Nowak, ks. Mariusz Frukacz, ks. Robert Nemś, ks. Wojciech Gaura i ks. Jan Berdys.

Na co dzień jestem świadkiem bardzo gorliwej modlitwy przebywających w sanktuarium w Mzykach pielgrzymów, którzy modlą się również w intencji kapłanów, o powołania. Bardzo się cieszę, że dziś będzie to modlitwa kapłanów zanoszona przez wstawiennictwo św. Jana Marii Vianneya – mówi ks. Tomasz Nowak.

W piątek „Modlitwa serc i stóp kapłańskich” rozpocznie się o godzinie 6.00 w parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o inicjatywie można znaleźć na stronie internetowej: otojaposlijmnie.pl

PK