Komunia duchowa – możliwość przyjęcia Ciała Jezusa Chrystusa

Możliwość przyjęcia przez wiernych Komunii Świętej jest nieodłącznie związana ze sprawowaniem Eucharystii i nabożeństw w kościołach. W dobie epidemii koronawirusa, kiedy obecność na Mszy św. jest mocno ograniczona, a często nawet niemożliwa, duszpasterze namawiają, aby uczestnicząc w Eucharystii transmitowanej w telewizji czy radiu, przyjąć Komunię na sposób duchowy. O takiej możliwości przyjęcia Ciała Pana Jezusa mówi bp Andrzej Przybylski:
– Komunia duchowa to jest takie wielkie pragnienie zjednoczenia się z Bogiem, bycia wręcz w takiej Komunii Świętej, jaką daje nam Eucharystia, natomiast zewnętrznie, niezależnie od nas, występują jakieś okoliczności, które sprawiają, że niestety nie możemy w niej uczestniczyć. Oczywiście ci, którzy mogą, powinni się starać o przyjęcie Komunii, można by powiedzieć, zwyczajnej. Natomiast obecnie, kiedy dla dobra własnego i cudzego jesteśmy proszeni, aby zostać w domu, żeby uczestniczyć w Mszy św. dzięki telewizji czy radiu, takie warunki są spełnione, żeby przyjąć Komunię Świętą duchową, czyli Komunię taką, jakbyśmy przyjmowali w kościele, przyjmując Jezusa do serca.
Bp Andrzej Przybylski przypomina również, że Komunię duchową należy przyjąć po spełnieniu odpowiednich warunków:
– Przede wszystkim trzeba pamiętać, że tak jak do Komunii rzeczywistej, tej w kościele, potrzebny jest nam stan łaski uświęcającej. To nie jest tak, że sobie możemy grzeszyć, możemy mieć przywiązanie do grzechu, ale zapragniemy i już możemy do takiej Komunii przystąpić. Jest bardzo ważna decyzja zerwania z grzechem.
Jeśli możemy ze spowiedzi sakramentalnej skorzystać to dobrze, ale gdyby taka spowiedź była niemożliwa, bo nie możemy wyjść z domu, to musimy wzbudzić akt żalu. Nawet przed Komunią duchową. Po to, żeby po takim żalu mieć w sobie stan łaski uświęcającej, który jest warunkiem każdej Komunii Świętej, równiez i tej duchowej.
Słowo „komunia” pochodzi od łacińskiego słowa „communio”, które oznacza jedność. Celem przyjmowani Komunii Świętej, czyli Ciała i Krwi Chrystusa, jest osiągniecie komunii, czy jedności z Bogiem, ale także między chrześcijanami.

ZD