Kościół św. Jana Kantego kościołem stacyjnym

We wtorek 3 marca kolejną świątynią stacyjną na wielkopostnym szlaku pielgrzymki przez Częstochowę był kościół św. Jana Kantego.

Mszy św. przewodniczył abp senior Stanisław Nowak, który podkreślił, że parafia św. Jana Kantego jest dla niego wyjątkowa:

– Dla mnie parafia wyjątkowa, bo od 20 lat tu chodzę dzięki łasce Bożej, na rozmowy z Panem Jezusem. Dawniej jak była tu adoracja dzień i noc, przez ponad 10 lat była tu parafia adoracyjna, tzn. była tu tzw. Wieczysta Adoracja, chodziłem sobie wieczorami na modlitwę, nawet nie raz do godz. 11.00. To moja ulubiona, przemodlona parafia. Ofiarowałem tu piękny obraz Matki Bożej, która ma tytuł specjalny Mater Adorans. Jest tam taki napis Matka Boża Adorująca. Ona jest tak namalowana, że nie ma dzieciątka na samym obrazie, bo Ona jest nastawiona na Przenajświętszy Sakrament. Ona stanowi część tego wystawienia Pana Jezusa, kochana Matka Boska. To jest szczególna świątynia.

Ksiądz Sławomir Bartoszuk, proboszcz parafii św. Jana Kantego, podkreśla, że przesłanie abp. Stanisława Nowaka, w takim dniu jak dzisiaj, buduję wspólnotę:

– To jest na pewno szczególny moment, bo w parafii przez kilkanaście lat jest adoracja Najświętszego Sakramentu, jest kaplica adoracji. Natomiast taki moment spotkania z biskupem, równocześnie przesłanie, które w sposób taki ciepły do nas kieruje to buduje wspólnotę, równocześnie jest takim potwierdzeniem, że to co robimy i czasem wydaje się, że to nasze modlitwy, jakby przez Boga nie są wysłuchane, to w takich dniach jak dzisiejszy, kiedy będzie większa rzesza ludzi trwających przed Chrystusem, modlących się, zawierzających różne sprawy Kościoła potwierdza, że nie jesteśmy sami, że jest nas więcej.

– Wielki Post jest czasem wyjątkowym dla chrześcijan. Jest okazją do zmiany myślenia i do modlitwy o nowe powołania kapłańskie. – mówi dk. Mateusz Golis.

– To jest na pewno wielka modlitwa całego Kościoła, który w okresie Wielkiego Postu jest  wezwany do tego, aby zmienić myślenie. Pomóc ma w tym odniesienie się do samych korzeni chrześcijaństwa, do tej praktyki, gdzie pasterze Kościoła, papież nawiedzał kościoły rzymskie, pokrzepiając, umacniając wspólnoty na wzór apostołów Piotra i Pawła, którzy pisali listy, którzy sami nawiedzali te wspólnoty, aby pokrzepić je w drodze, po to aby ten zapał ewangeliczny, który był źródłem misyjnego Kościoła, aby on się odnawiał w swoim ludzie. My dzisiaj nawiązujemy do tej praktyki kościoła rzymskiego. W naszym Kościele częstochowskim tak bardzo pragniemy, aby nasze parafie, nasze miasto tętniło życiem, aby tego były widoczne owoce, na przykład w postaci tematu bardzo nam bliskiego, czyli powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Podczas homilii, wygłoszonej w trakcie Mszy św., abp Nowak, nawiązując do sceny z Ewangelii o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni, podkreślił, że chrześcijanin musi żyć Słowem Bożym. Pan Jezus na kuszenie szatana zawsze odpowiadał Słowem Bożym.

Kolejnym kościołem stacyjnym będzie w środę 4 marca kościół św. Kazimierza Królewicza. Msza św. odprawiona zostanie o godz. 18.00. Pełna lista kościołów stacyjnych znajduje się na stronie Archidiecezji Częstochowskiej www.archiczest.pl.